Επισκόπηση χώρου κινητήρα

Στον χώρο του κινητήρα υπάρχουν διάφορα μέρη που χρειάζονται σέρβις.
P5-1817-S/V60-Engine compartment overview
Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση του κινητήρα.
  1. P5-Icon red circle 1Δοχείο διαστολής ψυκτικού
  2. P5-Icon red circle 2Δοχείο για το υγρό φρένων (βρίσκεται στην πλευρά του οδηγού)
  3. P5-Icon red circle 3Σωλήνας πλήρωσης υγρού ψεκαστήρων
  4. P5-Icon red circle 4Κεντρική ηλεκτρική μονάδα
  5. P5-Icon red circle 5Φίλτρο αέρα
  6. P5-Icon red circle 6Σωλήνας πλήρωσης λαδιού κινητήρα
P5-1946-Decal for fan and drivebelt
Θέση της πινακίδας προειδοποίησης για τον χώρο του κινητήρα. Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση του κινητήρα.

 Σημείωση

Οι πινακίδες που απεικονίζονται στο εγχειρίδιο κατόχου δεν είναι απαραιτήτως ακριβή αντίγραφα των πινακίδων που υπάρχουν στο αυτοκίνητο. Έχουν συμπεριληφθεί για να δείξουν σε ποια σημεία βρίσκονται στο αυτοκίνητο και ποια είναι περίπου η μορφή τους. Οι πληροφορίες που ισχύουν για το αυτοκίνητό σας αναγράφονται στην πινακίδα στο αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι ο ανεμιστήρας του ψυγείου (βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του χώρου κινητήρα, πίσω από το ψυγείο) μπορεί να τεθεί αυτόματα σε λειτουργία ή να συνεχίσει να λειτουργεί έως και 6 λεπτά περίπου μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

Αναθέτετε πάντοτε το πλύσιμο του κινητήρα σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Εάν ο κινητήρας είναι ζεστός, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

 Προειδοποίηση

Το σύστημα ανάφλεξης λειτουργεί υπό πολύ υψηλή και επικίνδυνη τάση. Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει πάντοτε να βρίσκεται στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης όταν πραγματοποιούνται εργασίες στο χώρο του κινητήρα.

Μην αγγίζετε τα μπουζί ή τους πολλαπλασιαστές όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης ή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.