Συμπλήρωση ψυκτικού

Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του ψυκτικού υγρού. Ποτέ μη γεμίζετε το δοχείο μόνο με νερό. Ο κίνδυνος να παγώσει το υγρό αυξάνεται εξίσου εάν η ποσότητα του ψυκτικού είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή.

Αν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής από το σύστημα ψύξης - αποφύγετε την εκκίνηση του αυτοκινήτου και φροντίστε να ρυμουλκηθεί για να μην διακινδυνεύσετε ζημιά στον κινητήρα. Ενδείξεις διαρροής μπορεί να είναι το ψυκτικό υγρό κάτω από το αυτοκίνητο, το γεγονός ότι το ψυκτικό υγρό φαίνεται να εξατμίζεται ή ότι χρειάζονται περισσότερα από 2 λίτρα (περίπου 2 quart) για τη συμπλήρωση.

 Προειδοποίηση

Το ψυκτικό μπορεί να είναι καυτό όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Αφήνετε πάντοτε το ψυκτικό υγρό να κρυώσει, πριν ξεβιδώσετε την τάπα πλήρωσης.

Κατά την πλήρωση - ξεβιδώστε προσεκτικά την τάπα για να εκτονωθεί η υπερβολική πίεση.

P5-1817-S60/V60 Overview engine coolant
Δοχείο διαστολής ψυκτικού
P5-1817-S60/V60 Engine coolant refill 1
P5-Icon gray box 1

Ανοίξτε το καπάκι στο πλαστικό κάλυμμα.

P5-1817-S60/V60 Engine coolant refill 2
P5-Icon gray box 2

Ξεβιδώστε την τάπα του δοχείου διαστολής και συμπληρώστε ψυκτικό, αν χρειάζεται. Η στάθμη του ψυκτικού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX στο δοχείο διαστολής.

Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.

 Σημαντικό

  • Το ψυκτικό υγρό είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο ψυκτικό υγρό ποιότητας εγκεκριμένης από τη Volvo. Αν χρησιμοποιήσετε συμπυκνωμένο υγρό, βεβαιωθείτε ότι το μίγμα αποτελείται από 50 % ψυκτικού υγρού προς 50 % νερό εγκεκριμένης ποιότητας.
  • Το σκληρό νερό και το νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε χλώριο, χλωρίδια και άλλα άλατα ή ρυπογόνες ουσίες μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση στο σύστημα ψύξης.
  • Μην αναμιγνύετε διαφορετικά ψυκτικά.
  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε καινούργιο ψυκτικό υγρό για να αντικαταστήσετε ολόκληρη την ποσότητα ψυκτικού υγρού, όταν αντικαθιστάτε κάποιο μεγάλο εξάρτημα στο σύστημα ψύξης.
  • Λειτουργήστε τον κινητήρα μόνο όταν το ψυκτικό υγρό στο σύστημα ψύξης ανέλθει στη σωστή στάθμη. Όταν η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να υποστεί ζημιά.