Ψυκτικό

Το ψυκτικό υγρό ψύχει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας. Η περίσσεια θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θερμανθεί ο χώρος επιβατών.

Συνιστώμενες προδιαγραφές:

Προαναμεμιγμένο ψυκτικό εγκεκριμένο από τη Volvo.

Αν χρησιμοποιήσετε συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό, αναμίξτε το με απεσταγμένο νερό σε αναλογία 50%. Το επίπεδο καθαρότητας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Volvo. Συμβουλευτείτε έναν Επίσημο Διανομέα της Volvo, αν δεν είστε σίγουροι.

Για να αποτραπεί η υποβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος ψύξης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει μεταξύ άλλων σε βλάβη στον κινητήρα, συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο ψυκτικό υγρό εγκεκριμένο από τη Volvo.

 Προειδοποίηση

Απαγορεύεται η κατάποση του ψυκτικού υγρού. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους νεφρούς νεφρά και σε άλλα όργανα. Το προϊόν περιέχει, μεταξύ άλλων, αιθυλενογλυκόλη, αναστολέα και νερό.