Ρύθμιση του ορίου ταχύτητας για το κλειδί Care Key

Το όριο ταχύτητας για το κλειδί Care Key ρυθμίζεται στην κεντρική οθόνη.
Το όριο ταχύτητας για το κλειδί Care Key μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από ένα προφίλ με δικαιώματα διαχειριστή. Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις:
Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε Προφίλ.
Επιλέξτε Κλειδί περιορισμών.
Ενεργοποιήστε το Όριο ταχύτητας και επιλέξτε την ανώτατη ταχύτητα που επιθυμείτε1.
Το όριο ταχύτητας ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται με το Care Key.

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει ξεκλειδωθεί χρησιμοποιώντας ένα κλειδί χωρίς όριο, για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το όριο ταχύτητας για το Care από τις ρυθμίσεις στην κεντρική οθόνη. Το κλειδί Care Key μπορεί τότε να χρησιμοποιηθεί ως κανονικό κλειδί.

Ένδειξη στην οθόνη του οδηγού

Το ενεργό όριο ταχύτητας επισημαίνεται με ένα σύμβολο στην οθόνη του οδηγού και με το μήνυμα Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας δεν επιτρέπεται Το Κλειδί μέριμνας είναι ενεργό. Μια κίτρινη διακεκομμένη γραμμή στο ταχύμετρο δείχνει το τρέχον όριο ταχύτητας.

ΛυχνίαΕρμηνεία
PX-2222-Care Key speed limit symbol
Ο περιορισμός ταχύτητας είναι ενεργός.
  1. 1 Ένα πιθανό διάστημα είναι 50-150 km/h (30-95 mph), με διαβαθμίσεις των 10 km/h (5 mph).