Κλειδί Care Key – κλειδί με όριο ταχύτητας

Το κλειδί Care Key επιτρέπει στον κάτοχο του αυτοκινήτου να περιορίσει τη μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου. Ο σκοπός του ορίου ταχύτητας είναι να ενθαρρύνει την ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου, για παράδειγμα όταν ο κάτοχος το δανείζει σε τρίτους.
P5P6-20w17-Care Key

Οι λειτουργίες των κουμπιών για το κλειδί Care Key είναι οι ίδιες με αυτές στο στάνταρ κλειδί. Το αυτοκίνητο και το κλειδί λειτουργούν ως συνήθως, αν δεν έχει οριστεί όριο ταχύτητας. Όπως και με τα άλλα κλειδιά, το Care Key μπορεί να συνδεθεί με ένα προφίλ χρήστη ώστε να αποθηκευτούν οι προσωπικές ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο.

Το όριο ταχύτητας καθορίζεται στις ρυθμίσεις για το προφίλ χρήστη διαχειριστή. Το όριο ταχύτητας ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδώνεται χρησιμοποιώντας το κλειδί Care Key ή όταν ανοίγει η πόρτα του οδηγού και το αυτοκίνητο ανιχνεύσει ότι στην πλευρά του οδηγού υπάρχει ένα κλειδί Care Key.

Η επιλογή καθορισμού ορίου ταχύτητας όταν χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο κλειδί αποσκοπεί στην αυξημένη ασφάλεια, αν το αυτοκίνητο δοθεί, π.χ., σε έναν νεαρό ή άπειρο οδηγό, σε παρκαδόρο ή σε συνεργείο.