Αυτόματο κλείδωμα όταν οδηγείτε

Όταν το αυτοκίνητο αρχίσει να κινείται, οι πόρτες και η πόρτα χώρου αποσκευών κλειδώνονται αυτόματα για λόγους ασφαλείας.

Οι πόρτες μπορούν ωστόσο να ανοίξουν από μέσα κατά το αυτόματο κλείδωμα ενώ οδηγείτε. Ξεκλειδώνονται είτε όλες οι πόρτες ή μόνο η πόρτα που ανοίγει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις κλειδώματος.

 Σημείωση

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά ασφαλείας παιδιών για να μην ανοίξει κάποια πίσω πόρτα από μέσα.
Το αυτόματο κλείδωμα κατά την οδήγηση μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να ενεργοποιηθεί στην κεντρική οθόνη:
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Πατήστε το κουμπί Χειριστήρια.
Επιλέξτε τη ρύθμιση για το αυτόματο κλείδωμα κατά την οδήγηση.

 Σημείωση

Σε περίπτωση σύγκρουσης, το αυτοκίνητο ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες για λόγους ασφαλείας. Αυτό συμβαίνει μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο από τα συστήματα ασφαλείας.