Μεσαία σκάλα

Όταν οδηγείτε με τον περιστρεφόμενο δακτύλιο του μοχλοδιακόπτη στη θέση P5-1707 Symbol AUTO, οι προβολείς ανάβουν αυτόματα στη μεσαία σκάλα σε λιγοστό φως ημέρας ή σε σκοτάδι ή όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης.

P5/P6-2222-Stalk with turning ring, low beam
Περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη στη θέση AUTO.
Με τον περιστρεφόμενο δακτύλιο του μοχλοδιακόπτη στη θέση P5-1707 Symbol AUTO, η μεσαία σκάλα ανάβει επίσης αυτόματα αν:
  • ανάψουν τα μπροστινά φώτα ομίχλης*
  • ανάψει το πίσω φως ομίχλης
  • ανάψουν τα μπροστινά και το πίσω φως ομίχλης

Όταν ο περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη βρίσκεται στη θέση P5-1507 Symbol low beam, η μεσαία σκάλα είναι πάντοτε αναμμένη όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης.

Ανίχνευση σήραγγας

Το αυτοκίνητο ανιχνεύει πότε πρόκειται να εισέλθει σε σήραγγα και μεταβαίνει από τα φώτα πορείας ημέρας στη μεσαία σκάλα.

Λάβετε υπόψη σας ότι ο περιστρεφόμενος δακτύλιος στον αριστερό μοχλοδιακόπτη πρέπει να βρίσκεται στη θέση P5-1707 Symbol AUTO για να λειτουργήσει η ανίχνευση σήραγγας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.