Διακόπτες φώτων

Οι διαφορετικοί διακόπτες φωτισμού χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού φωτισμού. Ο αριστερός μοχλοδιακόπτης ενεργοποιεί και ρυθμίζει τα εξωτερικά φώτα. Μπορείτε τόσο να ενεργοποιήσετε όσο και να ρυθμίσετε τον εξωτερικό και τον εσωτερικό φωτισμό από την κεντρική οθόνη.

Εξωτερικά φώτα

P5/P6-2222-Stalk with turning ring
Περιστρεφόμενος δακτύλιος στον αριστερό μοχλοδιακόπτη.

Όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης, στις διαφορετικές θέσεις του περιστρεφόμενου δακτυλίου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες:

ΘέσηΕρμηνεία
P5-1507 Symbol zero (light)

Φώτα πορείας ημέρας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σινιάλο προβολέων.

P5-1507 Symbol position light

Φώτα πορείας ημέρας και φώτα θέσης.

Φώτα θέσης όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.1

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σινιάλο προβολέων.

P5-1507 Symbol low beam

Μεσαία σκάλα και φώτα θέσης.

Μπορείτε να ανάψετε τη μεγάλη σκάλα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σινιάλο προβολέων.

P5-1507 Symbol AUTO

Μπροστινά φώτα πορείας ημέρας και πίσω φώτα θέσης σε φως ημέρας.

Μεσαία σκάλα και φώτα θέσης σε λιγοστό φως ημέρας ή σε σκοτάδι, ή όταν είναι αναμμένα τα μπροστινά φώτα ομίχλης* ή/και το πίσω φως ομίχλης.

Η λειτουργία Ενεργή μεγάλη σκάλα μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Μπορείτε να ανάψετε τη μεγάλη σκάλα όταν η μεσαία σκάλα είναι αναμμένη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σινιάλο προβολέων.

P5-1507-Active high beamcontrol, symbolΕνεργή μεγάλη σκάλα ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη.

Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα P5-1707 Symbol AUTO όταν οδηγείτε το όχημα.

 Προειδοποίηση

Το σύστημα φωτισμού του αυτοκινήτου δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε το φως ημέρας είναι πολύ ασθενές ή επαρκώς δυνατό, π.χ. σε ομίχλη και βροχή, σε όλες τις περιπτώσεις.

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οδηγεί με επιλεγμένη την σκάλα φώτων που είναι κατάλληλη για την περίπτωση και σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

 Σημείωση

Ορισμένες φορές, στο εσωτερικό των κρυστάλλων των προβολέων και των πίσω φώτων αναπτύσσεται υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό και όλα τα εξωτερικά φώτα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Οι υδρατμοί που σχηματίζονται συνήθως εξατμίζονται από το φωτιστικό σώμα όταν ο λαμπτήρας παραμείνει αναμμένος για κάποιο χρονικό διάστημα.

Εξωτερικός και εσωτερικός φωτισμός

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εξωτερικό και τον εσωτερικό φωτισμό από την κεντρική οθόνη.

  1. 1 Αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο αλλά ο κινητήρας λειτουργεί, μπορείτε να γυρίσετε τον περιστρεφόμενο δακτύλιο στη θέση P5-1507 Symbol position light από μια άλλη θέση, ώστε να ανάψουν μόνο τα φώτα θέσης αντί για άλλα φώτα.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.