Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi

Το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi αν θέλετε.

Αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, για παράδειγμα, έξω από ένα σπίτι όπου υπάρχει δίκτυο Wi-Fi ή αν συνδέεστε στο διαδίκτυο μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.

Αν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο από κοινού με το κινητό τηλέφωνο, θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε πρώτα την κοινή χρήση του διαδικτύου στο τηλέφωνο.

Για να συνδέσετε το αυτοκίνητο σε ένα δίκτυο Wi-Fi, κάνετε τα εξής:
Μεταβείτε στις ρυθμίσεις iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης και στη συνέχεια πατήστε στις Συνδεσιμότητα.
Πατήστε στη σειρά για το Wi-Fi για να εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση σε όλα τα δίκτυα. Αν το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, ανατρέξτε στις παρακάτω λεπτομέρειες.
Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και συνδεθείτε.

 Σημείωση

Οι ισχύουσες απαιτήσεις για τη διάθεση των σημείων πρόσβασης Wi-Fi κατά τη χρήση με Android είναι οι εξής:

 • WPA2 με κωδικό πρόσβασης (CCMP).
  • Απαιτείται κωδικός πρόσβασης.
 • Δεν επιτρέπεται/μη εφικτό:
  • Δίκτυο χωρίς κρυπτογράφηση (ανοικτό δίκτυο).
  • WPA3.
  • WEP.
  • WPA (με TKIP).
  • Router με δυνατότητα WPS (Wi-Fi Protected Setup). Δίνεται επίσης η δυνατότητα για σύνδεση WPA2 (τα περισσότερα οικιακά router διαθέτουν δυνατότητα WPS). Αν το οικιακό σας router έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία WPS, δεν θα είναι διαθέσιμη λόγω περιορισμένης ασφάλειας κατά τη διαχείριση της πρόσβασης WPS. Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο WPA2 με WPS, απενεργοποιήστε το WPS στο router.