Ελαστικά - δείκτες ταχύτητας

Κάθε ελαστικό μπορεί να αντέξει μια συγκεκριμένη ανώτατη ταχύτητα και, έτσι, υπάγεται σε έναν συγκεκριμένο δείκτη ταχύτητας (SS - Speed Symbol).

Η κατηγορία του ελαστικού πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα που ισχύει για κάθε δείκτη ταχύτητας (SS). Μόνη εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί το χειμερινό ελαστικό1, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρότερος δείκτης ταχύτητας. Εάν τοποθετηθούν τέτοια ελαστικά, δεν πρέπει να οδηγείτε το αυτοκίνητο με ταχύτητα μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας του ελαστικού (για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο με ελαστικά κατηγορίας Q δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 160 km/h). Η ταχύτητα του οχήματος καθορίζεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι από το όριο ταχύτητας των ελαστικών.

 Σημείωση

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα αναγράφεται στον πίνακα.
Q160 km/h (μόνο με χειμερινά ελαστικά)
T190 km/h
H210 km/h
V240 km/h
W270 km/h
Y300 km/h

 Προειδοποίηση

Στο αυτοκίνητο πρέπει να τοποθετηθούν ελαστικά με δείκτη φορτίου (LI) και δείκτη ταχύτητας (SS) μεγαλύτερο ή ίσο του προδιαγραφόμενου. Εάν χρησιμοποιηθεί ελαστικό με πολύ χαμηλό δείκτη φορτίου ή δείκτη ταχύτητας, μπορεί να υπερθερμανθεί.
  1. 1 Με και χωρίς μεταλλικά καρφιά.