Μπουλόνια τροχών

Τα μπουλόνια τροχών χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των τροχών στα μουαγιέ και διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις.

 Σημαντικό

Τα μπουλόνια των τροχών πρέπει να συσφιχτούν με 140 Nm. Η υπερβολική σύσφιξη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα παξιμάδια και τα μπουλόνια.

Χρησιμοποιείτε μόνο ζάντες που έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τη Volvo και αποτελούν γνήσια αξεσουάρ της Volvo. Ελέγξτε τη ροπή σύσφιξης με δυναμόκλειδο.

Ασφαλιζόμενα μπουλόνια τροχών*

Τα ασφαλιζόμενα μπουλόνια τροχών* μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στις αλουμινένιες όσο και στις χαλύβδινες ζάντες. Κάτω από το δάπεδο στο χώρο αποσκευών υπάρχει ένας χώρος για τη θήκη των ασφαλιζόμενων μπουλονιών τροχού.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.