Υπολογιστής ταξιδίου

Ο υπολογιστής ταξιδίου του αυτοκινήτου μπορεί να καταγράφει, να πραγματοποιεί υπολογισμούς και να εμφανίζει πληροφορίες ενώ οδηγείτε.

Το περιεχόμενο και η εμφάνιση του υπολογιστή ταξιδίου διαφέρουν ανάλογα αν ο πίνακας οργάνων είναι αναλογικός ή ψηφιακός:

Ο έλεγχος και οι ρυθμίσεις του υπολογιστή ταξιδίου μπορούν να πραγματοποιηθούν αμέσως μόλις ο πίνακας οργάνων φωτιστεί σε συνδυασμό με το ξεκλείδωμα. Αν δεν ενεργοποιηθεί κάποιος από τους υπολογιστές ταξιδίου εντός 30 δευτερολέπτων περίπου από τη στιγμή που θα ανοίξει η πόρτα του οδηγού, τότε ο φωτισμός οργάνων σβήνει, έπειτα πρέπει είτε το κλειδί να γυρίσει στη θέσηII είτε να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας για να λειτουργήσει ο υπολογιστής ταξιδίου.

 Σημείωση

Εάν εμφανιστεί μήνυμα προειδοποίησης όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή ταξιδίου, πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε το μήνυμα για να μπορέσει να επανενεργοποιηθεί ο υπολογιστής ταξιδίου.

  • Επιβεβαιώστε το μήνυμα, πατώντας στιγμιαία το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.

Ομάδες μενού

Ο υπολογιστής ταξιδίου έχει δύο διαφορετικές ομάδες μενού:

  • Λειτουργίες
  • Κεφαλίδα στον πίνακα οργάνων

Κάθε μία από τις λειτουργίες ή κεφαλίδες του υπολογιστή ταξιδίου συμπεριλαμβάνεται σε μια κυκλική διάταξη.