Μπαταρία εκκίνησης - αντικατάσταση

Η μπαταρία εκκίνησης στο αυτοκίνητο μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Η μπαταρία εκκίνησης είναι μια παραδοσιακή μπαταρία 12 V.

Αφαίρεση

Πρώτα απ' όλα: Βγάλτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης και περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν αγγίξετε οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση - αυτό συμβαίνει διότι ότι το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να αποθηκεύσει τις απαραίτητες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου.

P3-V60H-Battery 1
P3-0920-Battery 2
P3-0920-Battery 3
P3-0920 Battery 4
P3-0920 Battery 5
Ikon grå fyrkant 1

Ανοίξτε τα κλιπ στο μπροστινό κάλυμμα και αφαιρέστε το κάλυμμα.

Ikon grå fyrkant 2

Αφαιρέστε το λάστιχο για να απελευθερωθεί το πίσω κάλυμμα.

Ikon grå fyrkant 3

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα βιδώνοντάς το κατά ένα τέταρτο της περιστροφής και τραβώντας το προς τα πάνω.

 Προειδοποίηση

Πρέπει να συνδέετε και να αποσυνδέετε το θετικό και το αρνητικό καλώδιο με τη σωστή σειρά.
Ikon grå fyrkant 4
Ikon röd pil 1

Αποσυνδέστε το μαύρο αρνητικό καλώδιο.

Ikon röd pil 2

Αποσυνδέστε το κόκκινο θετικό καλώδιο.

Ikon röd pil 3

Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού από την μπαταρία.

Ikon röd pil 4

Λασκάρετε τη βίδα κρατώντας την κλέμα της μπαταρίας.

Ikon grå fyrkant 5
Ikon röd pil 1

Μετακινήστε την μπαταρία στο πλάι.

Ikon röd pil 2

Τραβήξτε την προς τα πάνω.

Τοποθέτηση

P3-0920 Battery assemble
Κατεβάστε την μπαταρία μέσα στο κουτί της μπαταρίας.
Μετακινήστε την μπαταρία προς τα μέσα και στο πλάι, μέχρι να φθάσει στο πίσω άκρο του κουτιού.
Σφίξτε την κλέμα που συγκρατεί την μπαταρία.
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τόσο στην μπαταρία όσο και στο στόμιο εξόδου στο αμάξωμα.
Συνδέστε το κόκκινο θετικό καλώδιο.
Συνδέστε το μαύρο αρνητικό καλώδιο.
Πιέστε προς τα μέσα το πίσω κάλυμμα. (Βλ. ενότητα "Αφαίρεση" νωρίτερα.)
Τοποθετήστε το λάστιχο. (Βλ. "Αφαίρεση").
Ευθυγραμμίστε το μπροστινό κάλυμμα και στερεώστε το με τα κλιπ. (Βλ. "Αφαίρεση").

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία εκκίνησης του αυτοκινήτου, βλ. Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια με μπαταρία.