Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο υπολογιστής ταξιδίου του αυτοκινήτου μπορεί να καταγράφει, να πραγματοποιεί υπολογισμούς και να εμφανίζει πληροφορίες.

Συμπληρωματικές πληροφορίες, που καλύπτουν αρκετές από τις λειτουργίες, ακολουθούν παρακάτω.

Μύση κατανόλωση

Η μέση κατανάλωση καυσίμου υπολογίζεται από τον τελευταίο μηδενισμό.

 Σημείωση

Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή απόκλιση αν έχει χρησιμοποιηθεί σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο*.

Ισχύει για αυτοκίνητα Bi-Fuel*

Κατά τη λειτουργία με αέριο, ο υπολογιστής ταξιδίου δείχνει την αντίστοιχη μέση κατανάλωση αερίου.

Μέση ταχύτητα

Η μέση ταχύτητα υπολογίζεται για τη διανυθείσα απόσταση από την τελευταία φορά που μηδενίστηκε η ένδειξη.

Στιγμιαία

Οι πληροφορίες για την τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου ενημερώνονται διαρκώς - περίπου μία φορά το δευτερόλεπτο. Όταν το αυτοκίνητο κινείται με χαμηλή ταχύτητα, η κατανάλωση εμφανίζεται σε μονάδες χρόνου - σε υψηλότερη ταχύτητα εμφανίζεται σε σχέση με τα διανυθέντα χιλιόμετρα.

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές μονάδες μέτρησης (km/miles) για την ένδειξη - βλ. ενότητα "Αλλαγή μονάδων μέτρησης".

Ισχύει για αυτοκίνητα Bi-Fuel*

Κατά τη λειτουργία με αέριο, ο υπολογιστής ταξιδίου δείχνει την αντίστοιχη κατανάλωση αερίου.

Αυτονομία

Ο υπολογιστής ταξιδίου εμφανίζει την κατά προσέγγιση απόσταση που μπορεί να διανυθεί με το καύσιμο που υπολείπεται στο ρεζερβουάρ.

Όταν η κεφαλίδα Αυτονομία δείχνει "----", η αυτονομία του ρεζερβουάρ δεν είναι εγγυημένη.

  • Σε αυτή την περίπτωση, ανεφοδιάστε το αυτοκίνητο με καύσιμο το συντομότερο δυνατό.

Ο υπολογισμός βασίζεται στη μέση κατανάλωση καυσίμου κατά τα τελευταία 30 km και στην ωφέλιμη ποσότητα καυσίμου που απομένει στο ρεζερβουάρ.

 Σημείωση

Μπορεί να υπάρχει μια μικρή απόκλιση στην ένδειξη, αν αλλάξετε τον τρόπο που οδηγείτε.

Όταν οδηγείτε οικονομικά, η απόσταση που μπορεί να διανύσει το όχημα είναι γενικά μεγαλύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να επηρεαστεί η κατανάλωση καυσίμου, βλ. Η φιλοσοφία της Volvo Car Corporation για το περιβάλλον.

Ισχύει για αυτοκίνητα Bi-Fuel*

 Σημείωση

Η ένδειξη αυτονομίας ισχύει μόνο για το ρεζερβουάρ βενζίνης.

Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας1

Η ταχύτητα εμφανίζεται σε μονάδες μέτρησης (kmh/mph) αντίθετες από αυτές του κύριου πίνακα οργάνων. Εάν έχει ρυθμιστεί ως mph, τότε ο υπολογιστής ταξιδίου δείχνει την αντίστοιχη ταχύτητα σε km/h και αντίστροφα.

Αλλαγή μονάδας μέτρησης

Μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης (χλμ./μίλια) για την απόσταση και την ταχύτητα στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.

 Σημείωση

Αυτές οι μονάδες, εκτός από τον υπολογιστή ταξιδίου, αλλάζουν επίσης στο σύστημα πλοήγησης* της Volvo.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Μόνο με πίνακα οργάνων "Digital".