Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)*1 - ελαστικά run flat*

Εάν έχετε επιλέξει ελαστικά SST (Self Supporting run flat Tires)*, το αυτοκίνητο διαθέτει και σύστημα TPMS.

Τα ελαστικά αυτού του τύπου έχουν ιδιαίτερα ενισχυμένο πλευρικό τοίχωμα, χάρη στο οποίο μπορείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε με περιορισμούς, ακόμη κι αν το ελαστικό χάσει όλο τον αέρα ή ένα μέρος του. Τα ελαστικά αυτά τοποθετούνται σε ειδικές ζάντες. (Στις ζάντες αυτές μπορούν να τοποθετηθούν επίσης και κοινά ελαστικά.)

Σε περίπτωση απώλειας πίεσης ενός ελαστικού τύπου SST, θα ανάψει η κίτρινη λυχνία του TPMS στον πίνακα οργάνων και στην οθόνη πληροφοριών θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Σε αυτή την περίπτωση, μειώστε ταχύτητα στα max. 80 km/h. Αντικαταστήστε το ελαστικό το συντομότερο δυνατόν.

Οδηγείτε προσεκτικά - ορισμένες φορές μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπίσετε ποιο ελαστικό έχει υποστεί ζημιά. Για να καταλάβετε ποιο ελαστικό έχει πρόβλημα, ελέγξτε όλα τα ελαστικά.

 Προειδοποίηση

Η τοποθέτηση των ελαστικών SST πρέπει να γίνεται μόνο από άτομα που είναι εξοικειωμένα με αυτά τα ελαστικά.

Τα ελαστικά τύπου SST πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε συνδυασμό με TPMS.

Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος για χαμηλή πίεση ελαστικών, μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 80 km/h.

Η μέγιστη απόσταση που μπορεί να διανυθεί μέχρι την αλλαγή ελαστικού είναι 80 km.

Αποφύγετε την απαιτητική οδήγηση, όπως απότομη πέδηση ή στροφές.

Τα ελαστικά SST πρέπει να αντικαθίστανται εάν έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν τρυπήσει.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Στάνταρ σε ορισμένες αγορές.