Στερέωση φορτίου

Και στις δύο πλευρές του χώρου αποσκευών του αυτοκινήτου υπάρχουν σταθερά σημεία στερέωσης, σχεδιασμένα για τη στερέωση του φορτίου.
P3-V70/XC70-14w20 Lastsäkringspunkter fasta öglor
Θέσεις σημείων στερέωσης στο χώρο αποσκευών.

Τα σταθερά σημεία στερέωσης είναι τοποθετημένα στις ράγες φορτίου στο δάπεδο του χώρου αποσκευών. Στην παραπάνω εικόνα, δύο από τα σημεία στερέωσης στο δάπεδο απεικονίζονται στην ανασηκωμένη θέση. Η βασική τους θέση είναι η κάτω θέση.

 Προειδοποίηση

Τα σκληρά, αιχμηρά ή/και βαριά αντικείμενα που προεξέχουν μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Τα μεγάλα και βαριά αντικείμενα πρέπει να ασφαλίζονται πάντοτε με ζώνη ασφαλείας ή ιμάντες συγκράτησης φορτίων.

 Σημαντικό

Μη χρησιμοποιείτε ρυθμιζόμενους ιμάντες διότι μπορεί να τραβήξουν και να σπάσουν τα σημεία στερέωσης.

 Σημείωση

Το κατάλληλο πλάτος του ιμάντα στερέωσης φορτίου είναι περίπου 25 mm.

Σχετικά έγγραφα