Υγρό υδραυλικού τιμονιού - στάθμη

Η στάθμη υγρού του υδραυλικού τιμονιού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX του δοχείου. Το υγρό δεν χρειάζεται αλλαγή.

P3-0920 New front - styrservoolja

 Σημαντικό

Διατηρείτε την περιοχή γύρω από το δοχείο υγρού του υδραυλικού τιμονιού καθαρή κατά τον έλεγχο. Το κάλυμμα δεν πρέπει να είναι ανοικτό.

Ελέγχετε τη στάθμη σε κάθε σέρβις. Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε το υγρό. Η στάθμη πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX.

Για τη συνιστώμενη ποιότητα υγρού, βλ. Υγρό υδραυλικού τιμονιού - ποιότητα.

 Σημείωση

Σε περίπτωση βλάβης στο υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης ή εάν ο κινητήρας είναι σβηστός και το αυτοκίνητο πρέπει να ρυμουλκηθεί, το τιμόνι λειτουργεί.