Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα

Οι προδιαγραφές κινητήρα (επιδόσεις κ.λπ.) για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφονται στον πίνακα.

 Σημείωση

Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι κινητήρες σε όλες τις αγορές.

V70

Κινητήρας

Κωδικός κινητήρα1

Ροπή

(kW/σ.α.λ.)

Ροπή

(ιπποδύναµη/σ.α.λ.)

Ροπή

(Nm/σ.α.λ.)

Αρ. κυλίνδρων

Διάμετρος

(mm)

Διαδρομή

(mm)

Κυβισμός

(λίτρα)

Λόγος συμπίεσης
T4B4204T19140/4700190/4700300/1300-4000482,093,21,96911,3:1
T5/Bi-FuelB4204T11180/5500245/5500350/1500-4800482,093,21,96910,8:1
D2D4204T2088/3750120/3750280/1500-2250482,093,21,96916,0:1
D3D4204T9110/3750150/3750320/1750-3000482,093,21,96916,0:1
D4D4204T5133/4250181/4250400/1750-2500482,093,21,96915,8:1
D4 AWDD5244T12133/4000181/4000420/1500–2500581,093,22,40016,5:1

XC70

Κινητήρας

Κωδικός κινητήρα1

Ροπή

(kW/σ.α.λ.)

Ροπή

(ιπποδύναµη/σ.α.λ.)

Ροπή

(Nm/σ.α.λ.)

Αρ. κυλίνδρων

Διάμετρος

(mm)

Διαδρομή

(mm)

Κυβισμός

(λίτρα)

Λόγος συμπίεσης
T5B4204T11180/5500245/5500350/1500-4800482,093,21,96910,8:1
T5 AWDB5254T14183/5400249/5400360/1800–4200583,092,32,4979,5:1
T5 AWDB5254T12187/5400254/5400360/1800–4200583,092,32,4979,5:1
D4D4204T5133/4250181/4250400/1750-2500482,093,21,96915,8:1
D4 AWDD5244T12133/4000181/4000420/1500–2500581,093,22,40016,5:1
D4 AWDD5244T17120/4000163/4000420/1500–2500581,093,22,40016,5:1
D5 AWDD5244T20162/4000220/4000440/1500-3000581,093,22,40016,5:1
  1. 1 Ο κωδικός κινητήρα, ο αριθμός εξαρτήματος και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στον κινητήρα, βλ. Τύπος.