Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TM)*1

Το σύστημα TM (Tyre Monitor) ανιχνεύει την ταχύτητα περιστροφής των ελαστικών για να προσδιορίσει αν η πίεση στα ελαστικά είναι σωστή. Αν η πίεση είναι πολύ χαμηλή, η διάμετρος του ελαστικού αλλάζει και, ως αποτέλεσμα, αλλάζει η ταχύτητα περιστροφής του. Συγκρίνοντας τα ελαστικά μεταξύ τους, το σύστημα μπορεί να προσδιορίσει αν η πίεση σε ένα ή περισσότερα ελαστικά είναι πολύ χαμηλή.

Μηνύματα

Αν η πίεση είναι πολύ χαμηλή τότε ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία (P1 USA 820 TPMS symbol (small)) στον πίνακα οργάνων και εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε μπροστινό δεξί ελαστικό
 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε μπροστινό αριστερό ελαστικό
 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε πίσω δεξί ελαστικό
 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε πίσω αριστερό ελαστικό
 • Πίεση ελαστικών χαμηλή Ελέγξτε τα ελαστικά
 • Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβις
 • Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι ενεργό

 Σημαντικό

Εάν σημειωθεί βλάβη στο σύστημα TM, η προειδοποιητική λυχνία P1 USA 820 TPMS symbol (small) στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει επί 1 λεπτό περίπου και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη. Επίσης εμφανίζεται ένα μήνυμα στον πίνακα οργάνων.

Το σύστημα αυτό δεν υποκαθιστά την κανονική συντήρηση των ελαστικών.

Βαθμονόμηση TM

Για να λειτουργήσει σωστά το TM, πρέπει να καθοριστεί μια τιμή αναφοράς για την πίεση ελαστικών. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αντικαθιστώνται τα ελαστικά ή που αλλάζει η πίεση των ελαστικών.

Επαναβαθμονόμηση

Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα, βλ. MY CAR.
Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης.
Φουσκώστε όλα τα ελαστικά στην πίεση που θέλετε σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας του οδηγού (ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω πόρτα) και επιλέξτε τη θέση II, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.
Επιλέξτε το σύστημα του μενού MY CAR για να ανοίξουν τα μενού για την επιτήρηση πίεσης ελαστικών.
Επιλέξτε Calibrate tyre pressure και πατήστε OK.
Θέστε σε λειτουργία και οδηγήστε το αυτοκίνητο.
Η επαναβαθμονόμηση πραγματοποιείται ενώ το αυτοκίνητο οδηγείται και μπορείτε να τη διακόψετε οποιαδήποτε στιγμή. Αν ο κινητήρας σβήσει ενώ η επαναβαθμονόμηση βρίσκεται σε εξέλιξη, τότε ανακτάται όταν το αυτοκίνητο οδηγηθεί ξανά. Το σύστημα δεν επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.

Η νέα τιμή αναφοράς ισχύει μέχρι να επαναλάβετε τα βήματα 1-5.

 Σημείωση

Να θυμάστε ότι το σύστημα TM πρέπει να επαναρυθμίζεται με κάθε αλλαγή ελαστικού ή αν αλλάξει η πίεση των ελαστικών. Εάν δεν αποθηκευτούν νέες τιμές αναφοράς, τότε το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.

 Σημείωση

 • Μετά το φούσκωμα του ελαστικού, επανατοποθετείτε πάντοτε την τάπα της βαλβίδας για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα από χαλίκια, βρομιά, κ.λπ.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές τάπες βαλβίδων. Οι μεταλλικές τάπες βαλβίδων μπορεί να οξειδωθούν και να είναι δύσκολο να τις ξεβιδώσετε.

Κατάσταση συστήματος και ελαστικών

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος και των ελαστικών, βλ. MY CAR.
Επιλέξτε το σύστημα του μενού MY CAR για να ανοίξουν τα μενού για την επιτήρηση πίεσης ελαστικών.
Επιλέξτε Tyre monitoring.

Η κατάσταση επισημαίνεται μέσω χρωματικής κωδικοποίησης για κάθε ελαστικό σύμφωνα με τα εξής:

 • Εντελώς πράσινο: το σύστημα λειτουργεί κανονικά και η πίεση όλων των ελαστικών είναι ελαφρώς υψηλότερη από τη συνιστώμενη.
 • Κίτρινος τροχός: η πίεση του αντίστοιχου ελαστικού είναι πολύ χαμηλή.
 • Όλοι οι τροχοί κίτρινοι: η πίεση είναι πολύ χαμηλή σε δύο ή περισσότερα ελαστικά.
 • Όλοι οι τροχοί με γκρι χρώμα και το μήνυμα Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι ενεργό: το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών είναι προσωρινά απενεργοποιημένο. Μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσετε για λίγη ώρα το αυτοκίνητο με ταχύτητα μεγαλύτερη από 30 km/h για να ενεργοποιηθεί ξανά το σύστημα.
 • Όλοι οι τροχοί με γκρι χρώμα και το μήνυμα Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβις: έχει σημειωθεί σφάλμα στο σύστημα. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο διανομέα ή συνεργείο της Volvo.

Εκκαθάριση προειδοποιητικών μηνυμάτων

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα πίεσης ελαστικών και ανάψει η προειδοποιητική λυχνία TM:

Ελέγξτε την πίεση σε όλα τα ελαστικά με ένα μανόμετρο ελαστικών.
Φουσκώστε το ελαστικό (ή τα ελαστικά) στη σωστή πίεση σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας οδηγού (ανάμεσα στην μπροστινή και πίσω πόρτα).
Επαναβαθμονομήστε το σύστημα TM.

 Σημείωση

Για να αποφύγετε τη λανθασμένη πίεση ελαστικών, πρέπει να ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα. "Κρύα ελαστικά" σημαίνει ότι η θερμοκρασία των ελαστικών είναι ίδια με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (περίπου 3 ώρες από τη στιγμή που οδηγήθηκε το αυτοκίνητο). Μετά από μερικά χιλιόμετρα οδήγησης, τα ελαστικά ζεσταίνονται και η πίεσή τους αυξάνεται.

 Προειδοποίηση

 • Η λανθασμένη πίεση ελαστικών μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στα ελαστικά, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
 • Το σύστημα δεν μπορεί να επισημάνει ξαφνική ζημιά στα ελαστικά εκ των προτέρων.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Στάνταρ σε ορισμένες αγορές.