Έκτακτη επισκευή ελαστικού*

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης ελαστικών.

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού περιλαμβάνει το συμπιεστή και μια φιάλη με στεγανοποιητικό. Η στεγανοποίηση αποτελεί προσωρινή επισκευή. Η φιάλη στεγανοποιητικού υγρού πρέπει να αντικαθίσταται πριν παρέλθει η ημερομηνία λήξης του ή μόλις χρησιμοποιηθεί. Το στεγανοποιητικό υγρό στεγανοποιεί αποτελεσματικά τα ελαστικά που έχουν υποστεί διάτρηση στο πέλμα.

 Σημείωση

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού προορίζεται μόνο για τη στεγανοποίηση ελαστικών με διάτρηση στο πέλμα.

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού έχει περιορισμένη ικανότητα στεγανοποίησης ελαστικών με διάτρηση στο τοίχωμα. Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση ελαστικών με μεγάλα σχισίματα, ρωγμές ή παρόμοιες ζημιές. Συνδέστε το συμπιεστή σε έναν από τους ρευματοδότες 12 V του αυτοκινήτου. Επιλέξτε το ρευματοδότη που βρίσκεται πιο κοντά στο ελαστικό που έχει τρυπήσει.

 Σημαντικό

Εάν ο συμπιεστής συνδεθεί σε μία από τις δύο πρίζες 12 V, στην επιμήκη κονσόλα, δεν πρέπει να συνδεθεί άλλη συσκευή κατανάλωσης ρεύματος στην άλλη πρίζα.

 Σημείωση

Ο συμπιεστής για την προσωρινή επισκευή διάτρησης έκτακτης ανάγκης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Volvo.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.