Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης τιμονιού*

Το τιμόνι μπορεί να θερμανθεί για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
P5/P6-1846–Climate–Button seat and steering wheel regulation

Πατήστε το κουμπί τιμονιού και καθίσματος στη γραμμή κλιματισμού της κεντρικής οθόνης για την πλευρά του οδηγού για να εμφανιστούν τα χειριστήρια για το κάθισμα και το τιμόνι.

Αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει θερμαινόμενα ή αεριζόμενα καθίσματα, το κουμπί για τα θερμαινόμενα καθίσματα είναι άμεσα διαθέσιμο στη γραμμή κλιματισμού.

P5/P6-1846–Climate–Button steering wheel heat
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για το θερμαινόμενο τιμόνι για εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων: Απενεργ., Υψηλ., Μέτρια και Χαμηλ..
Η στάθμη αλλάζει και το κουμπί δείχνει την καθορισμένη στάθμη.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.