Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού1 χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης, αλλά και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Τα αυτοκίνητα με εφεδρικό τροχό* δεν διαθέτουν κιτ επισκευής ελαστικού.

Το κιτ επισκευής ελαστικού αποτελείται από έναν συμπιεστή και μια φιάλη με στεγανοποιητικό υγρό. Η στεγανοποίηση αποτελεί προσωρινή επισκευή.

 Σημείωση

Το στεγανοποιητικό υγρό είναι αποτελεσματικό για τη στεγανοποίηση ελαστικών με διάτρηση στο πέλμα, ωστόσο η αποτελεσματικότητά του είναι περιορισμένη σε περίπτωση διάτρησης στο πλευρικό τοίχωμα. Μη χρησιμοποιείτε το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού σε ελαστικά με μεγάλα σχισίματα, ρωγμές ή παρόμοιες ζημιές.

 Σημείωση

Ο συμπιεστής προορίζεται για την επισκευή διάτρησης ελαστικού έκτακτης ανάγκης και έχει εγκριθεί από τη Volvo.

θέση

Το κιτ επισκευής ελαστικού βρίσκεται στο πλαίσιο αφρώδους υλικού κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

P6-2017-Temporary Mobility Kit

Ημερομηνία λήξης στεγανοποιητικού υγρού

Η φιάλη στεγανοποιητικού υγρού πρέπει να αντικατασταθεί αν η ημερομηνία λήξης της φιάλης έχει παρέλθει (βλ. ετικέτα επάνω στη φιάλη). Η φιάλη που αφαιρέσατε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.

  1. 1 Temporary Mobility Kit (TMK)
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.