Προτεραιότητα μεταξύ του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call* και του τηλεφωνικού κέντρο έκτακτης ανάγκης1

Επιλέξτε αν θέλετε το αυτοκίνητο να επικοινωνεί με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης2.

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε το αυτοκίνητο να επικοινωνεί με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το τηλεφωνικό κέντρο δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης, όταν ενεργοποιηθεί η αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης ή όταν πατηθεί το κουμπί SOS.

Το αυτοκίνητο έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο να επικοινωνεί πρώτα με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call.

Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση:
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε ΕπικοινωνίαVolvo On Call.
Επιλέξτε Προτερ τηλεφ κέντρου έναντι τηλεφ κέντρου Volvo, αν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης.

 Σημείωση

Όταν δοθεί προτεραιότητα στην επικοινωνία με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call, μεταδίδονται περισσότερες πληροφορίες από το αυτοκίνητο και μπορεί να δοθεί πιο εκτενής βοήθεια, απ' ό,τι αν ως βασική επικοινωνία είχε οριστεί το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης. Αν η επικοινωνία με το κέντρο εξυπηρέτησης δεν είναι εφικτή, το αυτοκίνητο επικοινωνεί αντί αυτού με το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης.

Από την άλλη πλευρά, αν έχει δοθεί προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο του δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης αλλά η επικοινωνία δεν είναι εφικτή, δεν επιχειρείται επικοινωνία με το κέντρο εξυπηρέτησης.Volvo On Call.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.
  3. 2 Ισχύει μόνο για τα S60, S60 Recharge, V60, V60 Recharge και V60 Cross Country.