Αλλαγή τροχού

Οι αλλαγές τροχών πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σωστά. Οδηγίες για την αφαίρεση και τοποθέτηση ενός τροχού και τι είναι σημαντικό να θυμάστε παρατίθενται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις των ελαστικών είναι εγκεκριμένες για χρήση στο αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

  • Αν πρέπει να αλλάξετε ελαστικό σε σημείο με διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων, οι επιβάτες πρέπει να σταθούν σε ασφαλές σημείο.
  • Χρησιμοποιείτε γρύλο που έχει σχεδιαστεί για το αυτοκίνητο, όταν αλλάζετε ελαστικό. Χρησιμοποιείτε υποστηρίγματα, για να στερεώσετε το αυτοκίνητο για κάθε άλλη εργασία.
  • Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το αυτοκίνητο, όταν είναι ανυψωμένο με γρύλο!
  • Οι επιβάτες δεν πρέπει να παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο ενώ αυτό ανυψώνεται με το γρύλο.

 Σημαντικό

  • Όταν ο γρύλος* δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι αποθηκευμένος στον ειδικό χώρο φύλαξής του κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.
  • Ο γρύλος του αυτοκινήτου έχει σχεδιαστεί μόνο για περιστασιακή, σύντομη χρήση, όπως για την αλλαγή κλαταρισμένου ελαστικού. Μόνο ο γρύλος που παραδίδεται με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωσή του. Εάν πρόκειται να ανυψώνετε το αυτοκίνητο με το γρύλο πιο συχνά ή για περισσότερη ώρα απ' ό,τι χρειάζεται για να αλλάξετε λάστιχο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε γρύλο συνεργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το γρύλο.

Αφαίρεση τροχού

Διαβάστε όλες τις οδηγίες, πριν να αρχίσετε. Βγάλτε έξω τα απαραίτητα εργαλεία, πριν να ανυψώσετε το αυτοκίνητο με τον γρύλο.

Ανάψτε τα αλάρμ και τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο, αν πρόκειται να αλλάξετε το ελαστικό σε σημείο από το οποίο διέρχονται άλλα οχήματα.

Βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο και επιλέξτε τη θέση P.
Ακινητοποιήστε τους τροχούς, τοποθετώντας τάκους μπροστά και πίσω από τους τροχούς που παραμένουν στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε, για παράδειγμα, συμπαγείς ξύλινους τάκους ή μεγάλες πέτρες.

Βιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης με το μπουλονόκλειδο, μέχρι την τερματική θέση.

P5-1507-tool for wheel screws
Αφαιρέστε τις πλαστικές τάπες από τα μπουλόνια τροχού με το ειδικό εργαλείο.
Ενώ το αυτοκίνητο ακουμπά ακόμη στο έδαφος, χρησιμοποιήστε το μπουλονόκλειδο/κρίκο ρυμούλκησης για να ξεβιδώσετε τα μπουλόνια του τροχού κατά ½-1 στροφή, πιέζοντας προς τα κάτω (αριστερόστροφα). Αρχίζετε πάντοτε με τα ασφαλιζόμενα μπουλόνια*.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφαλή ανύψωση του αυτοκινήτου με τον γρύλο.
Ανυψώστε το αυτοκίνητο τόσο ψηλά όσο χρειάζεται, για να μπορεί ο τροχός που θα αφαιρεθεί να κινηθεί πιο ελεύθερα. Αφαιρέστε τα μπουλόνια τροχού και ανασηκώστε τον τροχό για να τον αφαιρέσετε.

Τοποθέτηση τροχού

Καθαρίστε τις επιφάνειες ανάμεσα στον τροχό και το μουαγιέ.

Τοποθετήστε τον τροχό. Σφίξτε καλά τα μπουλόνια του τροχού.

Μη χρησιμοποιείτε λιπαντικό στα σπειρώματα του μπουλονιών τροχού.

Κατεβάστε το αυτοκίνητο, ώστε να μην μπορεί να περιστραφεί ο τροχός.

Σφίξτε τα μπουλόνια του τροχού χιαστί. Η σωστή σύσφιξη των μπουλονιών του τροχού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σφίξτε τα με 140 Nm (103 ft. lbs). Ελέγξτε τη ροπή σύσφιξης με δυναμόκλειδο.

P5-1507- tightening wheel screws
Επανατοποθετήστε τα πλαστικά καπάκια πάνω από τα μπουλόνια των τροχών.
Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών και αποθηκεύστε τη νέα πίεση ελαστικών στο σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών*.

 Προειδοποίηση

Τα μπουλόνια τροχού μπορεί να χρειάζονται σύσφιγξη ξανά μερικές ημέρες μετά την αλλαγή τροχού. Οι διαφορές θερμοκρασίας και οι κραδασμοί μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι δεν έχουν συσφιχθεί εξίσου.

 Σημείωση

  • Μετά το φούσκωμα του ελαστικού, επανατοποθετείτε πάντοτε την τάπα της βαλβίδας για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα από χαλίκια, βρομιά, κ.λπ.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές τάπες βαλβίδων. Οι μεταλλικές τάπες βαλβίδων μπορεί να οξειδωθούν και να είναι δύσκολο να τις ξεβιδώσετε.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.