Προειδοποιητικό τρίγωνο

Χρησιμοποιήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο για να προειδοποιήσετε τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Επίσης ανάψτε τα αλάρμ.

Αποθηκευτικοί χώροι

Το προειδοποιητικό τρίγωνο βρίσκεται στο χώρο στην εσωτερική πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.

Άνοιγμα του προειδοποιητικού τριγώνου

P5-1717-XC60-Warning triangel storage in tailgate, step 1
P5-1507-Warningtriangel step 2
P5-1507-warningtriangel step 3
P5-Icon gray box 1

Ανοίξτε τη θυρίδα γυρίζοντας πρώτα το κουμπί σαράντα πέντε μοίρες και έπειτα τραβώντας τη θυρίδα από τα σημεία στήριξής της στις πάνω και κάτω ακμές.

Πιέστε το μάνταλο που ασφαλίζει το προειδοποιητικό τρίγωνο ελαφρά προς τα δεξιά και αφαιρέστε τη θήκη.

P5-Icon gray box 2

Αφαιρέστε το προειδοποιητικό τρίγωνο από τη θήκη, ξεδιπλώστε το και ενώστε τα άκρα του.

P5-Icon gray box 3

Ανοίξτε τα σκέλη του προειδοποιητικού τριγώνου.

Τηρείτε τους κανονισμούς για τη χρήση του προειδοποιητικού τριγώνου. Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε κατάλληλο σημείο ως προς την κυκλοφορία.

Βεβαιωθείτε ότι το προειδοποιητικό τρίγωνο και η θήκη είναι σωστά ασφαλισμένα στον αποθηκευτικό χώρο τους και ότι η θυρίδα είναι τελείως κλειστή μετά τη χρήση.

Σχετικά έγγραφα