Σύστημα υποστήριξης οδηγού

Το αυτοκίνητο διαθέτει διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού που μπορούν να βοηθήσουν τον οδηγό σε διαφορετικές περιπτώσεις, είτε ενεργητικά είτε παθητικά.

Για παράδειγμα, τα συστήματα μπορούν να βοηθήσουν τον οδηγό να:

  • διατηρήσει μια προκαθορισμένη ταχύτητα
  • διατηρήσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο αυτοκίνητο
  • αποτρέψει μια σύγκρουση, προειδοποιώντας τον οδηγό και φρενάροντας το αυτοκίνητο
  • σταθμεύσει το αυτοκίνητο.

Ορισμένα από τα συστήματα τοποθετούνται στο αυτοκίνητο ως στάνταρ, ενώ άλλα συμπεριλαμβάνονται στον προαιρετικό εξοπλισμό – ανάλογα με την αγορά.