Ρύθμιση χρονικής απόστασης έως το προπορευόμενο όχημα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το Adaptive cruise control* και το Pilot Assist* έτσι, ώστε να διατηρούν τη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα σταθερή.

P5-XC90H-1519-Distance Warning symbol

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά χρονικά διαστήματα προσέγγισης μέχρι το προπορευόμενο όχημα, τα οποία θα εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ως 1-5 οριζόντιες γραμμές - όσο περισσότερες είναι οι γραμμές, τόσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα προσέγγισης. Η μία γραμμή αντιστοιχεί σε 1 δευτερόλεπτο περίπου από το προπορευόμενο όχημα, ενώ οι 5 γραμμές αντιστοιχούν σε 3 δευτερόλεπτα περίπου.

 Σημείωση

Όταν το τιμόνι στην οθόνη του οδηγού εμφανίσει ένα αυτοκίνητο και ένα τιμόνι, το Pilot Assist ακολουθεί ένα προπορευόμενο όχημα με προκαθορισμένο χρονικό μεσοδιάστημα.

Όταν εμφανίζεται μόνο ένα τιμόνι, δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα σε εύλογη απόσταση.

 Σημείωση

Όταν η ένδειξη στην οθόνη του οδηγού δείχνει δύο αυτοκίνητα, το Adaptive cruise control ακολουθεί το προπορευόμενο όχημα σε προκαθορισμένη χρονική απόσταση.

Όταν εμφανίζεται μόνο ένα αυτοκίνητο, δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα σε εύλογη απόσταση.

P5-1507-Adaptive Cruise Control, dictance warning
Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα προσέγγισης.
  1. P5-Icon red circle 1Μείωση χρονικού διαστήματος προσέγγισης
  2. P5-Icon red circle 2Αύξηση χρονικού διαστήματος προσέγγισης
  3. P5-Icon red circle 3Προειδοποίηση απόστασης
Πατήστε το κουμπί (1) ή (2) στο τιμόνι για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρονικό διάστημα προσέγγισης.
Η ένδειξη απόστασης (3) δείχνει το τρέχον χρονικό διάστημα προσέγγισης.

Χάρη στο adaptive cruise control, το χρονικό διάστημα προσέγγισης ποικίλει σημαντικά σε ορισμένες περιπτώσεις έτσι, ώστε το αυτοκίνητο να μπορέσει να ακολουθήσει το προπορευόμενο όχημα ομαλά και άνετα. Σε χαμηλές ταχύτητες, όταν οι αποστάσεις είναι μικρές, το σύστημα adaptive cruise control αυξάνει ελαφρά το χρονικό διάστημα προσέγγισης.

 Σημείωση

  • Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπολογισμένη απόσταση σε μέτρα για το εκάστοτε χρονικό διάστημα προσέγγισης.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο χρονικά διαστήματα προσέγγισης που επιτρέπονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  • Αν τα συστήματα υποστήριξης οδηγού δεν αποκρίνονται με αύξηση ταχύτητας όταν ενεργοποιηθούν, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το χρονικό περιθώριο μέχρι το προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερο από το περιθώριο που έχει καθοριστεί.

 Προειδοποίηση

  • Χρησιμοποιείτε μόνο το χρονικό περιθώριο που είναι κατάλληλο για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες.
  • Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει ότι τα μικρά χρονικά περιθώρια περιορίζουν τον διαθέσιμο χρόνο που έχει να αντιδράσει σε περίπτωση απρόσμενης κυκλοφοριακής κατάστασης.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.