Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ο/η οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε εκτενείς πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας1 (RTTI2) για σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, κλειστούς δρόμους και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο μετακίνησής του/της.

Αν η υπηρεσία RTTI έχει ενεργοποιηθεί, το αυτοκίνητο λαμβάνει διαρκώς πληροφορίες για κυκλοφοριακά προβλήματα και τη ροή της οδικής κυκλοφορίας από μια διαδικτυακή υπηρεσία. Όταν ένα αυτοκίνητο ζητήσει πληροφορίες για τη ροή οδικής κυκλοφορίας, παρέχονται ανώνυμα στοιχεία για τη ροή των οχημάτων στο σημείο που βρίσκεται το αυτοκίνητο, γεγονός που συμβάλλει στη λειτουργία της υπηρεσίας. Τα ανώνυμα στοιχεία αποστέλλονται μόνο όταν η λειτουργία RTTI είναι ενεργοποιημένη. Δεν παρέχονται δεδομένα, αν αυτή η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη.

Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ξανά αυτή την υπηρεσία, π.χ. μετά από συγκεκριμένες ενημερώσεις του λογισμικού, μετά από επισκέψεις στο συνεργείο ή όταν δημιουργείτε ένα νέο προφίλ οδηγού.

Εμφανίζονται οι τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο σύστημα πλοήγησης* για αυτοκινητοδρόμους, κεντρικές οδικές αρτηρίες και υπεραστικούς δρόμους, καθώς και συγκεκριμένες προαστιακές διαδρομές.

Ο αριθμός των πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας που εμφανίζονται στον χάρτη εξαρτάται από την απόσταση από το αυτοκίνητο και εμφανίζονται μόνο εντός περίπου 120 χλμ (75 μίλια) από τη θέση του αυτοκινήτου.

Το κείμενο και τα σύμβολα στον χάρτη εμφανίζονται ως συνήθως και η ροή της οδικής κυκλοφορίας δείχνει πόσο γρήγορα διεξάγεται η κυκλοφορία σε έναν δρόμο σε σχέση με το όριο ταχύτητας του δρόμου. Η ροή οδικής κυκλοφορίας εμφανίζεται στον χάρτη σε κάθε πλευρά του δρόμου με μία χρωματιστή γραμμή για κάθε κατεύθυνση κίνησης:

  • Πράσινη - ομαλή κυκλοφορία.
  • Πορτοκαλί - η κυκλοφορία διεξάγεται αργά.
  • Κόκκινη - συμφόρηση/κυκλοφοριακή συμφόρηση/ατύχημα.
  • Μαύρο - δρόμος κλειστός.

 Σημείωση

Οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές/χώρες.

Οι περιοχές που καλύπτονται για πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας επεκτείνονται διαρκώς.

  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
  2. 2 Real Time Traffic Information
  3. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.