Μηδενισμός των ρυθμίσεων στα προφίλ οδηγού

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί σε ένα ή περισσότερα προφίλ του οδηγού αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

 Σημείωση

Το Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.
Πατήστε ΣύστημαΕπαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσειςΕπαναφορά προσωπικών ρυθμίσεων.
Επιλέξτε μία από τις επιλογές Επαναρύθμιση για το ενεργό προφίλ, Επαναρύθμιση για όλα τα προφίλ ή Άκυρο.