Άνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα

Το αυτοκίνητο διαθέτει άνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα στα πίσω ακριανά καθίσματα.

Τα άνω σημεία στερέωσης ουσιαστικά προορίζονται για χρήση με παιδικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός.

Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή όταν τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα στα άνω σημεία στερέωσης.

Η θέση των σημείων στερέωσης

P6-1746-XC40–Safety–Top tether position
Οι θέσεις των σημείων στερέωσης επισημαίνονται από σύμβολα στην πίσω πλευρά της πλάτης του καθίσματος.

Τα σημεία στερέωσης βρίσκονται στην πίσω πλευρά των πίσω ακριανών καθισμάτων.

 Προειδοποίηση

Πρέπει πάντοτε να περνάτε τους πάνω ιμάντες του παιδικού καθίσματος μέσα από το άνοιγμα στο στέλεχος του προσκέφαλου πριν τους τεντώσετε στο σημείο στερέωσης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος.

 Σημείωση

Αναδιπλώστε τα προσκέφαλα για να διευκολυνθείτε κατά την τοποθέτηση αυτού του τύπου παιδικού καθίσματος στα αυτοκίνητα με αναδιπλούμενα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα.

 Σημείωση

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει εταζέρα, πρέπει την αφαιρέσετε για να μπορέσουν να τοποθετηθούν παιδικά καθίσματα στα σημεία στερέωσης.