Ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμού

Ο φωτισμός στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ανάβει με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη θέση του διακόπτη ανάφλεξης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εσωτερικό φωτισμό από τον περιστροφικό ρυθμιστή στο ταμπλό και ορισμένες λειτουργίες φωτισμού από την κεντρική οθόνη.
P5-1746-All-Thumbwheel for light adjustment

Ο περιστροφικός ρυθμιστής στο ταμπλό, αριστερά του τιμονιού, χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης, του φωτισμού των διακοπτών, του φωτισμού στα διακοσμητικά στοιχεία και του ατμοσφαιρικού φωτισμού*

Ρύθμιση του ατμοσφαιρικού διακοσμητικού φωτισμού

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε My CarΦώτα και ΦωτισμόςΕσωτερικός Φωτισμός.

Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω ρυθμίσεων:

  • Στο Ένταση ατμοσφαιρικού φωτός, επιλέξτε μεταξύ Απενεργοποίηση, Χαμηλ. και Υψηλ..
  • Στο Επίπεδο φωτισμού περιβάλλοντος, επιλέξτε μεταξύ Μειωμέν και Πλήρης.

Ρύθμιση του ατμοσφαιρικού φωτισμού*

Το αυτοκίνητο διαθέτει λυχνίες LED που αλλάζουν το χρώμα του φωτισμού. Αυτές οι λυχνίες ανάβουν όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία.

Αλλαγή της έντασης των φώτων

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί My CarΦώτα και ΦωτισμόςΕσωτερικός ΦωτισμόςΕσωτ. ατμοσφαιρικός φωτισμός.
Στο Ένταση ατμοσφαιρικού φωτισμού εσωτ, επιλέξτε μεταξύ Απενεργοποίηση, Χαμηλ. και Υψηλ..

Αλλαγή του χρώματος των φώτων

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί My CarΦώτα και ΦωτισμόςΕσωτερικός ΦωτισμόςΕσωτ. ατμοσφαιρικός φωτισμός.

Επιλέξτε μεταξύ Ανάλογα με τη θερμοκρασία και Κατά χρώμα, για να αλλάξετε το χρώμα του φωτισμού.

Με την επιλογή Ανάλογα με τη θερμοκρασία, το φως αλλάζει σύμφωνα με την καθορισμένη θερμοκρασία στον χώρο επιβατών.

Με την επιλογή Κατά χρώμα, η υποκατηγορία Χρώματα θέματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω ρύθμιση.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.