Περιορισμοί του BLIS

Η λειτουργία BLIS1 μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.
P5-1507-CrossTrafficAlert Sensor
Διατηρείτε καθαρή την επιφάνεια που επισημαίνεται – τόσο στην αριστερή όσο και τη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου2.
Παραδείγματα περιορισμών:
  • Η βρομιά, ο πάγος και το χιόνι στους αισθητήρες επηρεάζουν τις λειτουργίες και μπορεί να απενεργοποιήσουν τις προειδοποιήσεις.
  • Η λειτουργία BLIS απενεργοποιείται αυτόματα αν συνδεθεί ρυμουλκούμενο, τρέιλερ ποδηλάτων ή παρόμοιο αντικείμενο στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.
  • Για να αποδίδει καλά η λειτουργία BLIS, δεν πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη βάση ποδηλάτων, μπαγκαζιέρα ή παρόμοιο αντικείμενο στον κοτσαδόρο του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

  • Το BLIS δεν λειτουργεί σε κλειστές στροφές.
  • Το BLIS δεν λειτουργεί όταν το αυτοκίνητο κινείται με την όπισθεν.

 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα ραντάρ του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς.
  1. 1 Blind Spot Information
  2. 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.