Πέδηση με ανάκτηση ισχύος*

Το αυτοκίνητο ανακτά την κινητική ενέργεια κατά την πέδηση, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση του καυσίμου και οι εκπομπές καυσαερίων.
P5-XC90H-15w19-Indicator that the hybrid battery is being charged

Το σύμβολο της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού όταν το αυτοκίνητο παράγει ισχύ για την μπαταρία.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε όλα τα προγράμματα οδήγησης μαζί με τη θέση D ή B του επιλογέα ταχυτήτων.

Ενεργοποίηση της πέδησης με ανάκτηση ισχύος

Η πέδηση με ανάκτηση ισχύος ενεργοποιείται πατώντας ελαφρά το πεντάλ φρένων ή κατά την πέδηση από τον κινητήρα.

Η ανάκτηση ισχύος αυξάνεται κατά την πέδηση από τον κινητήρα όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων B.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.