Φώτα πορείας ημέρας

Το αυτοκίνητο διαθέτει αισθητήρες που ανιχνεύουν τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου. Τα φώτα πορείας ημέρας ανάβουν, όταν ο περιστρεφόμενος δακτύλιος στον μοχλοδιακόπτη βρίσκεται στη θέση P5-1507 Symbol zero (light), P5-1507 Symbol position light ή P5-1707 Symbol AUTO, καθώς και όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης. Στη θέση P5-1707 Symbol AUTO, οι προβολείς μεταβαίνουν αυτόματα στη μεσαία σκάλα σε λιγοστό φως ημέρας ή σε σκοτάδι.

P5-1617 Stalk with turning ring, low beam
Περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη στη θέση AUTO.

Αν ο περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη βρίσκεται στη θέση P5-1707 Symbol AUTO, τα φώτα πορείας ημέρας (DRL1) ανάβουν όταν το αυτοκίνητο οδηγείται σε φως ημέρας. Το αυτοκίνητο μεταβαίνει αυτόματα από τα φώτα πορείας ημέρας στη μεσαία σκάλα σε λιγοστό φως ημέρας ή σε σκοτάδι. Η μετάβαση στη μεσαία σκάλα πραγματοποιείται επίσης αν ανάψουν τα μπροστινά* ή/και τα πίσω φώτα ομίχλης.

 Προειδοποίηση

Αυτό το σύστημα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας - δεν μπορεί να αξιολογήσει σε όλες τις περιπτώσεις εάν το φως ημέρας είναι πολύ ασθενές ή επαρκώς δυνατό, π.χ. στην ομίχλη και τη βροχή.

Ο οδηγός πρέπει πάντοτε να φροντίζει να οδηγεί το αυτοκίνητο με επιλεγμένη την κατάλληλη σκάλα προβολέων ανάλογα με την κατάσταση της κυκλοφορίας και σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

  1. 1 Daytime Running Lights
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.