Αποσύνδεση ενός τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth

Υπάρχει δυνατότητα να αποσυνδέσετε ένα τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στο Bluetooth, το οποίο στη συνέχεια δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.
  • Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του αυτοκινήτου, αποσυνδέεται αυτόματα. Σε περίπτωση αποσύνδεσης στη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, η κλήση θα συνεχιστεί στο τηλέφωνο.
  • Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο χειροκίνητα, απενεργοποιώντας το Bluetooth.