Χρήση των ρευματοδοτών

Οι ρευματοδότες 12 V μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορα συμβατά αξεσουάρ, π.χ. συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ψυγείο και κινητό τηλέφωνο.

Για να υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία από τους ρευματοδότες, το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση του διακόπτη ανάφλεξης I. Οι ρευματοδότες τότε είναι ενεργοί, όσο η στάθμη της μπαταρίας εκκίνησης δεν μειώνεται υπερβολικά.

Αν σβήσετε τον κινητήρα και κλειδώσετε το αυτοκίνητο, οι ρευματοδότες απενεργοποιούνται. Αν σβήσετε τον κινητήρα και δεν κλειδώσετε το αυτοκίνητο ή αν το κλειδώσετε με τη λειτουργία διπλού κλειδώματος προσωρινά απενεργοποιημένη, τότε οι ρευματοδότες παραμένουν ενεργοί για επτά λεπτά ακόμη.

 Σημείωση

Να θυμάστε ότι αν χρησιμοποιήσετε τον ρευματοδότη με τον κινητήρα σβηστό υπάρχει κίνδυνος να αποφορτιστεί η μπαταρία εκκίνησης, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστούν ορισμένες λειτουργίες.

Τα αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένα στους ρευματοδότες μπορεί να ενεργοποιηθούν ακόμη κι όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι αποσυνδεδεμένο ή αν χρησιμοποιείται ο προκαταρκτικός κλιματισμός. Για αυτό τον λόγο, αποσυνδέστε τα φις όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, για να μην αποφορτιστεί η μπαταρία εκκίνησης.

 Προειδοποίηση

  • Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ με μεγάλα ή βαριά συνδετικά στελέχη - μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον ρευματοδότη ή να αποσυνδεθούν ενώ οδηγείτε.
  • Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στον δέκτη ραδιοφώνου του αυτοκινήτου ή στο ηλεκτρικό του σύστημα για παράδειγμα.
  • Τοποθετήστε το αξεσουάρ έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστεί ο οδηγός ή οι επιβάτες σε περίπτωση δυνατού φρεναρίσματος ή σύγκρουσης.
  • Έχετε το νου σας στα συνδεδεμένα αξεσουάρ διότι μπορεί να δημιουργήσουν θερμότητα και να προκαλέσουν έγκαυμα στους επιβάτες ή να κάψουν τοπικά το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Χρήση των ρευματοδοτών 12 V

Αφαιρέστε το καπάκι (επιμήκη κονσόλα) ή ανοίξτε το κάλυμμα (χώρος αποσκευών) μπροστά από τον ρευματοδότη και συνδέστε το αξεσουάρ.
Αποσυνδέστε το αξεσουάρ και επανατοποθετήστε το καπάκι (επιμήκη κονσόλα) ή κλείστε το κάλυμμα (χώρος αποσκευών) όταν ο ρευματοδότης δεν χρησιμοποιείται ή αν πρόκειται να παραμείνει χωρίς επίβλεψη.

 Σημαντικό

Η μέγιστη ισχύς είναι 120 W (10 A) ανά ρευματοδότη.