Πορτάκι του ρεζερβουάρ, άνοιγμα και κλείσιμο

Το πορτάκι του ρεζερβουάρ ξεκλειδώνεται, πατώντας ένα κουμπί στο ταμπλό.

P5-1507 Fuel filler flap side indicator

Στην οθόνη του οδηγού, το βέλος δίπλα στη λυχνία του ρεζερβουάρ δείχνει σε ποια πλευρά του αυτοκινήτου βρίσκεται το πορτάκι του ρεζερβουάρ.

P5-1519-XC90 HYBRID Fuel filler flap button
Πατήστε το κουμπί στο ταμπλό.

Λόγω της εξίσωσης της πίεσης στο ρεζερβουάρ, το πορτάκι μπορεί να καθυστερήσει λίγο να ανοίξει. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Ρεζερβουάρ Τάπα ρεζερβ ανοικτή και στη συνέχεια το μήνυμα Ρεζερβουάρ Έτοιμο για ανεφοδιασμό. Αν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης βρίσκεται σε λειτουργία όταν πατήσετε το κουμπί, γενικά απενεργοποιείται και το αυτοκίνητο μεταβαίνει στη λειτουργία ηλεκτροκίνησης.

 Σημείωση

Από τη στιγμή που θα ανοίξετε το πορτάκι του ρεζερβουάρ, ο ανεφοδιασμός καυσίμου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 15 λεπτών περίπου. Μετά από αυτό το διάστημα, η βαλβίδα που άνοιξε πατώντας το κουμπί ανοίγματος της τάπας του ρεζερβουάρ κλείνει και ο ανεφοδιασμός δεν είναι πλέον εφικτός, η παροχή από την αντλία του πρατηρίου διακόπτεται.

Αν η βαλβίδα κλείσει πριν ολοκληρωθεί ο ανεφοδιασμός καυσίμου - πατήστε το κουμπί ξανά και περιμένετε μέχρι στην οθόνη του οδηγού να εμφανιστεί το μήνυμα Ρεζερβουάρ Έτοιμο για ανεφοδιασμό.

Όταν ο ανεφοδιασμός καυσίμου ολοκληρωθεί - κλείστε το πορτάκι πιέζοντάς το ελαφρά.

Σχετικά έγγραφα