Επιλογή του οδηγού ΣΕΑ σε περίπτωση προειδοποίησης από το Driver Alert Control

Στα αυτοκίνητα με Sensus Navigation*, ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει έναν οδηγό που μπορεί να προτείνει αυτόματα έναν χώρο ΣΕΑ όταν το σύστημα Driver Alert Control (DAC) ενεργοποιήσει μια προειδοποίηση.

Υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε η λειτουργία Καθοδήγηση για στάση για ξεκούραση να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε My CarIntelliSafeDriver Alert.
Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε Καθοδήγηση για στάση για ξεκούραση για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.