Προδιαγραφές για τον κοτσαδόρο*

Διαστάσεις και σημεία στερέωσης για τον κοτσαδόρο.
P6-1746-XC40-Tow bar specification side view
P6-1746-XC40-Tow bar specification
Διαστάσεις, σημεία στερέωσης σε mm (in.)
A939 (37)
B72 (2,8)
C6 (0,24)
D145 (5,7)
E88 (3,5)
FΗ πλευρική δοκός παίρνει κλίση 8 μοίρες
G353 (13,9)
H1048 (41,3)
Ι524 (20,6)
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.