Διακόπτες κλιματισμού

Ο χειρισμός των λειτουργιών του συστήματος κλιματισμού πραγματοποιείται από τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα, την κεντρική οθόνη και τους διακόπτες κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας*.

Κουμπιά στην κεντρική κονσόλα

P5-1507–Climate–Physical buttons
 1. P5-Icon red circle 1Κουμπί για το θερμαινόμενο παρμπρίζ* και τη μέγ. αποθάμβωση.
 2. P5-Icon red circle 2Κουμπί για το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Γραμμή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη

Οι πιο συνήθεις λειτουργίες κλιματισμού μπορούν να ρυθμιστούν από τη γραμμή κλιματισμού.

P5-1507–Climate–Climate pane
 1. P5-Icon red circle 1Χειριστήρια θερμοκρασίας για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού.
 2. P5-Icon red circle 2Χειριστήρια για θερμαινόμενο* και αεριζόμενο* κάθισμα οδηγού και συνοδηγού, καθώς και για θερμαινόμενο τιμόνι*.
 3. P5-Icon red circle 3Κουμπί για πρόσβαση στην προβολή κλιματισμού. Το γραφικό σύμβολο στο κουμπί δείχνει τις ενεργοποιημένες ρυθμίσεις κλιματισμού.

Προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη

P5-1507-Icon-settings-climate

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.

Ανάλογα με το επίπεδο του εξοπλισμού, η προβολή κλιματισμού μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορες καρτέλες. Για εναλλαγή μεταξύ των καρτελών, σαρώστε προς τα αριστερά/δεξιά ή πατήστε στην αντίστοιχη κεφαλίδα.

Κύριο σύστημα κλιματισμού

Εκτός από τις λειτουργίες της γραμμής κλιματισμού, μπορείτε να χειριστείτε άλλες βασικές λειτουργίες κλιματισμού στην καρτέλα Κύριο σύστημα κλιματισμού.

P5-1507–Climate–Main climate screen
 1. P5-Icon red circle 1Max, Ηλεκτρικό, Πίσω - Χειριστήρια για την αποθάμβωση των παραθύρων και των εξωτερικών καθρεπτών.
 2. P5-Icon red circle 2AC - Χειριστήρια για τον κλιματισμό.
 3. P5-Icon red circle 3Ανακυκλφ - Χειριστήρια για την ανακυκλοφορία αέρα.
 4. P5-Icon red circle 4Χειριστήρια για την κατανομή αέρα.
 5. P5-Icon red circle 5Διακόπτης ανεμιστήρα.
 6. P5-Icon red circle 6AUTO - Αυτόματη ρύθμιση του κλιματισμού.

Κλιματισμός κατά την στάθμευση*

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί από την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.

Διακόπτες κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας*

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει θερμαινόμενα πίσω καθίσματα*, υπάρχουν φυσικά κουμπιά στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας για τη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.