Ανάγνωση του εγχειριδίου κατόχου

Για να γνωρίσετε καλύτερα το νέο αυτοκίνητό σας, διαβάστε το Εγχειρίδιο κατόχου πριν το οδηγήσετε για πρώτη φορά.

Διαβάζοντας το εγχειρίδιο κατόχου, μπορείτε να εξοικειωθείτε με τις νέες λειτουργίες, να βρείτε συμβουλές για τον χειρισμό του αυτοκινήτου με τον καλύτερο τρόπο σε διαφορετικές καταστάσεις και να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε όλα τα χαρακτηριστικά του. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας που παρατίθενται στο εγχειρίδιο κατόχου.

Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου κατόχου είναι να επεξηγήσει όλες τις πιθανές λειτουργίες, τα συστήματα προαιρετικού εξοπλισμού και τα αξεσουάρ που υπάρχουν σε ένα όχημα Volvo. Δεν αποτελεί ένδειξη ή εγγύηση ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και τα συστήματα προαιρετικού εξοπλισμού συμπεριλαμβάνονται σε κάθε όχημα. Η ορολογία που χρησιμοποιείται μπορεί να μη συμφωνεί επακριβώς με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο υλικό πωλήσεων, το υλικό μάρκετινγκ και το διαφημιστικό υλικό.

Εργαζόμαστε για να εξελίσσουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς το προϊόν μας. Λόγω των τροποποιήσεων, οι πληροφορίες, οι περιγραφές και οι εικόνες στο εγχειρίδιο κατόχου μπορεί να διαφέρουν από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών χωρίς προειδοποίηση.

© Volvo Car Corporation

Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ

Εκτός από το βασικό εξοπλισμό, στο εγχειρίδιο κατόχου περιγράφονται επίσης ο προαιρετικός εξοπλισμός (εξοπλισμός εγκατεστημένος από το εργοστάσιο) και ορισμένα αξεσουάρ (πρόσθετα εξαρτήματα τοποθετημένα εκ των υστέρων).

Όλα τα είδη προαιρετικού εξοπλισμού/αξεσουάρ, που είναι γνωστά κατά τη δημοσίευση του παρόντος, επισημαίνονται με έναν αστερίσκο: *.

Ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο εγχειρίδιο κατόχου δεν διατίθεται σε όλα τα αυτοκίνητα - ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την προσαρμογή στις ανάγκες κάθε αγοράς και τους εθνικούς ή τους κατά τόπους νόμους και διατάξεις.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το στάνταρ ή τον προαιρετικό εξοπλισμό και τα αξεσουάρ, απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo.

Ειδικό κείμενο

 Προειδοποίηση

Τα κείμενα με την ένδειξη Προειδοποίηση εμφανίζονται αν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

 Σημαντικό

Τα κείμενα με την ένδειξη Σημαντικό εμφανίζονται αν υπάρχει κίνδυνος ζημιάς.

 Σημείωση

Τα κείμενα με την ένδειξη Σημείωση παρέχουν συμβουλές που διευκολύνουν, για παράδειγμα, τη χρήση διάφορων συστημάτων και λειτουργιών.

Πινακίδες

Στο αυτοκίνητο υπάρχουν διαφορετικοί τύποι επιγραφών, στις οποίες αναγράφονται πληροφορίες με σαφή τρόπο. Οι πινακίδες που υπάρχουν στο αυτοκίνητο κατατάσσονται παρακάτω με φθίνουσα σειρά ως προς την επικινδυνότητα της προειδοποίησης/των πληροφοριών.

Προειδοποίηση για τραυματισμό

P5-1507-Decal warning

Μαύρα σύμβολα ISO σε κίτρινο πλαίσιο προειδοποίησης, λευκό κείμενο/εικόνα σε μαύρο πλαίσιο μηνύματος. Χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι υπάρχει κίνδυνος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν αγνοήσετε την προειδοποίηση.

Κίνδυνος υλικών ζημιών

P5-1507-Decal notice

Λευκά σύμβολα ISO και λευκό κείμενο/εικόνα σε μαύρο ή μπλε πλαίσιο προειδοποίησης και πεδίο μηνύματος. Χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι υπάρχει κίνδυνος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές, εάν αγνοήσετε την προειδοποίηση.

Information

P5-1507-Decal information

Λευκά σύμβολα ISO και λευκό κείμενο/εικόνα σε μαύρο πεδίο μηνύματος.

 Σημείωση

Οι πινακίδες που απεικονίζονται στο εγχειρίδιο κατόχου δεν είναι απαραιτήτως ακριβή αντίγραφα των πινακίδων που υπάρχουν στο αυτοκίνητο. Έχουν συμπεριληφθεί για να επισημανθεί η κατά προσέγγιση όψη και θέση τους στο αυτοκίνητο. Οι πληροφορίες που ισχύουν για αυτοκίνητό σας αναγράφονται στις αντίστοιχες πινακίδες του αυτοκινήτου σας.

Εικόνες και βίντεο κλιπ

Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ στο εγχειρίδιο κατόχου είναι ορισμένες φορές απλοποιημένες και χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν γενικά ή να περιγράψουν ενδεικτικά μια συγκεκριμένη λειτουργία. Μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του αυτοκινήτου, ανάλογα με το επίπεδο του εξοπλισμού και την αγορά.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.