Βενζίνη

Είναι σημαντικό να ανεφοδιάζετε το αυτοκίνητο με το σωστό καύσιμο. Η βενζίνη διατίθεται με διαφορετικό αριθμό οκτανίων, ανάλογα με τον εκάστοτε τρόπο οδήγησης.

Χρησιμοποιείτε μόνο βενζίνη γνωστών εταιρειών. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καύσιμο αμφίβολης ποιότητας. Η βενζίνη πρέπει να πληροί το πρότυπο EN 228.

Κωδικός για τη βενζίνη

P5-1846-All-Decal petrol
Πινακίδα στο εσωτερικό της θυρίδας ρεζερβουάρ καυσίμων.

Ο κωδικός σύμφωνα με το πρότυπο CEN EN16942 βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι του ρεζερβουάρ και θα αναγράφεται στις αντίστοιχες αντλίες καυσίμου και τα ρύγχη των αντλιών στα πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ευρώπη το αργότερο έως τις 12 Οκτωβρίου 2018.

Αυτοί είναι οι κωδικοί για τα τρέχοντα στάνταρ καύσιμα στην Ευρώπη. Στα αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρα μπορεί να χρησιμοποιείται βενζίνη με τους παρακάτω κωδικούς:

P5-1646-x90-Sticker E5 for petrol

Η E5 είναι βενζίνη με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7 % και αιθανόλη 5 % κατ' όγκο.

P5-1646-x90-Sticker E10 for petrol

Η E10 είναι βενζίνη με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 3,7 % και αιθανόλη 10 % κατ' όγκο.

 Σημαντικό

  • Η χρήση του καυσίμου που περιέχει έως 10% αιθανόλης κατ' όγκο επιτρέπεται.
  • Η βενζίνη EN 228 E10 (μέγ. 10% αιθανόλης κατ' όγκο) είναι εγκεκριμένη για χρήση.
  • Η χρήση αιθανόλης πάνω από E10 (μέγ. 10% αιθανόλης κατ' όγκο) δεν επιτρέπεται, π.χ. η E85 δεν επιτρέπεται.

Αριθμός οκτανίων

  • Για κανονικές συνθήκες οδήγησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καύσιμο RON 95.
  • RON 98 συνιστάται για καλή ισχύ και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.
  • Η βενζίνη με αριθμό οκτανίων κάτω από RON 95 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Όταν οδηγείτε σε θερμοκρασίες πάνω από +38 °C (100 °F), συνιστάται να χρησιμοποιείτε καύσιμο με τον μέγιστο δυνατό αριθμό οκτανίων για προσαρμοσμένες επιδόσεις και οικονομία καυσίμου.

 Σημαντικό

  • Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βενζίνη για να μην υποστεί ζημιά ο καταλυτικός μετατροπέας.
  • Καύσιμα με μεταλλικά πρόσθετα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
  • Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα που δεν συνιστώνται από τη Volvo.

Μηνύματα στην οθόνη του οδηγού

Αν το αυτοκίνητο έχει οδηγηθεί μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το καύσιμο ενδέχεται να είναι πολυκαιρισμένο και πρέπει να καταναλωθεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, στην οθόνη του οδηγού θα εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα.

ΜήνυμαΕπεξήγηση
Παλαιωμένο καύσιμοΘέστε σε λειτ. τον κινητ. για να καταναλ. καύσιμοΤο ντεπόζιτο περιέχει μεγάλη ποσότητα πολυκαιρισμένου καυσίμου. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία για να καταναλωθεί το καύσιμο.
Παλαιωμένο καύσιμοΟ κινητήρας θα λειτουργ. για να καταναλ. το καύσ.Το ντεπόζιτο περιέχει μεγάλη ποσότητα πολυκαιρισμένου καυσίμου. Ο κινητήρας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία, για να καταναλωθεί το καύσιμο.
Παλαιωμένο καύσιμοΓεμίστε το ρεζερβουάρΤο ντεπόζιτο περιέχει μια μικρή ποσότητα πολυκαιρισμένου καυσίμου. Γεμίστε μέχρι τέρμα το ντεπόζιτο για να αραιωθεί το πολυκαιρισμένο καύσιμο.