Διαφορές ανάμεσα στο Sensus Navigation και τους Διαδικτυακούς χάρτες

Η Volvo παρέχει ένα σύστημα πλοήγησης που ονομάζεται Sensus Navigation και μια υπηρεσία χαρτών που ονομάζεται Διαδικτυακοί χάρτες1. Πληροφορίες για τις διαφορές αυτών των υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαφορές στην εμφάνιση

Επειδή τα συστήματα μοιάζουν μεταξύ τους εμφανισιακά, δεν είναι πάντοτε εύκολο να διακρίνετε αμέσως ποιο σύστημα διαθέτει το Volvo σας. Πώς να ελέγξετε ποιο σύστημα είναι εγκατεστημένο στο αυτοκίνητό σας:

Μεταβείτε στην προβολή εφαρμογών στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου.
Το εικονίδιο μοιάζει με το παρακάτω αν το αυτοκίνητο διαθέτει Sensus Navigation:
P5-1846-Sensus Navigation symbol
Το εικονίδιο μοιάζει με το παρακάτω αν το αυτοκίνητο διαθέτει Διαδικτυακούς χάρτες:
P5-1846-Internet Map symbol

Διαφορές στην απόδοση

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους Διαδικτυακούς χάρτες και το Sensus Navigation είναι ότι η εφαρμογή Διαδικτυακοί χάρτες προϋποθέτει συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο όταν χρησιμοποιείται, ενώ το Sensus Navigation χρησιμοποιεί χάρτες που είναι αποθηκευμένοι σε σκληρό δίσκο. Οι χάρτες λαμβάνονται (download) ή εισάγονται μέσω USB και στη συνέχεια αποθηκεύονται τοπικά στο αυτοκίνητό σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλη πρόσθετη κυκλοφορία δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε το Sensus Navigation, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα πρακτικό, ιδίως όταν οδηγείτε στο εξωτερικό.

Μπορείτε να ενημερώσετε δωρεάν τους χάρτες που έχετε κατεβάσει (download) χρησιμοποιώντας την υπηρεσία MapCare.

Περισσότερες λειτουργίες με το Sensus Navigation2

Οι παρακάτω λειτουργίες υπάρχουν στο Sensus Navigation αλλά όχι στους Διαδικτυακούς χάρτες:

  • Χειρισμός του συστήματος μέσω φωνητικής αναγνώρισης.
  • Travel guide, φωνητική καθοδήγηση δρομολογίου και διαδρομής.
  • Επέκταση δρομολογίου. Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλούς ενδιάμεσους προορισμούς στη διαδρομή σας.
  • Αρκετές εναλλακτικές για τη διαδρομή. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε σε ποια προτεινόμενη διαδρομή θα δοθεί προτεραιότητα (γρηγορότερη διαδρομή, διαδρομή βάσει οδικής κυκλοφορίας, πιο οικονομική διαδρομή κ.ο.κ.).
  • Προηγμένος υπολογισμός διαδρομής με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας.
  • Αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αναζητήσετε στο διαδίκτυο περισσότερες πληροφορίες για έναν ενδιάμεσο προορισμό.
  • Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Send to Car, γεγονός που σας επιτρέπει να αποστέλλετε προορισμούς χάρτη στο Volvo σας από άλλες συσκευές. Έχετε επίσης πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την πλοήγηση, όπως Google Local Search και Weather2.

Αναβάθμιση του συστήματος πλοήγησης

Αν το Volvo σας διαθέτει Sensus Navigation, μπορείτε να αναβαθμίσετε το σύστημα πλοήγησής σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες και να απολαμβάνετε καλύτερες επιδόσεις. Για να αναβαθμίσετε το σύστημα πλοήγησης, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας. Κατά την αναβάθμιση σε Sensus Navigation, η υπηρεσία Διαδικτυακοί χάρτες αντικαθίσταται εντελώς.

  1. 1 Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.
  2. 2 Η γκάμα των διαθέσιμων υπηρεσιών και εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με την αγορά.

Σχετικά έγγραφα