Φωνητική αναγνώριση

Ο φωνητικός χειρισμός1 σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε λειτουργίες μέσα στο αυτοκίνητο, π.χ. το σύστημα κλιματισμού, το ραδιόφωνο ή ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth με φωνητικές εντολές. Στα αυτοκίνητα που διαθέτουν Sensus Navigation*, μπορείτε επίσης να χειριστείτε το σύστημα πλοήγησης μέσω του χειρισμού με φωνητική αναγνώριση.

Τι είναι ο φωνητικός χειρισμός;

Ο φωνητικός χειρισμός είναι ένα βοήθημα που μπορεί να σας διευκολύνει όταν χρησιμοποιείτε τις διάφορες εντολές στο αυτοκίνητό σας. Ουσιαστικά, λειτουργεί όπως μια κανονική εφαρμογή στην οποία εισάγετε πληροφορίες με μια συγκεκριμένη σειρά για να εκτελεστεί μια λειτουργία, απλώς αντί να πληκτρολογείτε σε πληκτρολόγιο, χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να μάθετε πώς και με ποια σειρά πρέπει να εκφέρετε μια φωνητική εντολή, για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το σύστημα φωνητικού χειρισμού σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε συγκεκριμένες λειτουργίες του συστήματος Infotainment και του συστήματος κλιματισμού, χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές. Το σύστημα μπορεί να αποκρίνεται φωνητικά και εμφανίζοντας πληροφορίες στην οθόνη του οδηγού.

 Προειδοποίηση

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να οδηγεί το όχημα με ασφάλεια και να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
P5–1507–Speech-overview
Μικρόφωνο συστήματος φωνητικού χειρισμού

Ενημέρωση συστήματος

Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης βελτιώνεται διαρκώς. Συνιστάται να έχετε πάντοτε εγκατεστημένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.

 Σημείωση

Η φωνητική αναγνώριση δεν υποστηρίζεται σε όλες τις γλώσσες του συστήματος. Οι γλώσσες στις οποίες υποστηρίζεται επισημαίνονται με το σύμβολο P5–1507–Voice control button στη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών συστήματος. Διαβάστε πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ενότητα για τις ρυθμίσεις φωνητικής αναγνώρισης.
  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.