Περιορισμοί της λειτουργίας Pilot Assist*1

Η λειτουργία Pilot Assist μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η λειτουργία Pilot Assist είναι επιβοηθητική και μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος να διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τα γύρω αντικείμενα και τη σωστή θέση μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας.

 Προειδοποίηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης Pilot Assist μπορεί να δυσκολεύεται να βοηθήσει τον οδηγό με τον σωστό τρόπο ή μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα - σε αυτή την περίπτωση, η χρήση του Pilot Assist δεν συνιστάται. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων μπορεί να είναι:
 • οι διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας είναι ασαφείς, έχουν φθαρεί, δεν υπάρχουν ή διασταυρώνονται μεταξύ τους, ή υπάρχουν πολλές διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας.
 • ο διαχωρισμός των λωρίδων αλλάζει, π.χ. όταν οι λωρίδες διαιρούνται ή συγχωνεύονται, και σε εξόδους αυτοκινητοδρόμου.
 • σε οδικά έργα και απότομες αλλαγές στο οδόστρωμα, π.χ. όταν οι διαγραμμίσεις δεν οριοθετούν πλέον τη σωστή διαδρομή.
 • υπάρχουν παρυφές ή άλλες γραμμές εκτός από τις διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας πάνω ή κοντά στον δρόμο, π.χ. κράσπεδα, αρμοί ή επισκευές στην επιφάνεια του οδοστρώματος, ακμές στηθαίου, παρυφές οδοστρώματος ή έντονες σκιές.
 • η λωρίδα κυκλοφορίας είναι στενή ή ελικοειδής.
 • στη λωρίδα κυκλοφορίας υπάρχουν αναβαθμοί ή λακκούβες.
 • οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, π.χ. βροχή, χιόνι ή ομίχλη ή λασπόχιονο ή περιορισμένη ορατότητα με συνθήκες χαμηλού φωτισμού, φωτισμός στο φόντο, βρεγμένο οδόστρωμα κ.λπ.
Ο οδηγός πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του ότι το Pilot Assist έχει τους εξής περιορισμούς:
 • Τα ψηλά κράσπεδα πεζοδρομίου, τα στηθαία οδοστρώματος, τα προσωρινά εμπόδια (κώνοι οδικής κυκλοφορίας, στηθαία ασφαλείας, κ.λπ.) δεν ανιχνεύονται. Σε άλλη περίπτωση, μπορεί να ανιχνευτούν λανθασμένα ως διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας, με κίνδυνο στη συνέχεια το αυτοκίνητο να έρθει σε επαφή με αυτά τα εμπόδια. Ο/η οδηγός πρέπει να φροντίσει ώστε το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από τέτοια εμπόδια.
 • Ο αισθητήρας της κάμερας και ο αισθητήρας του ραντάρ δεν έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν όλα τα επερχόμενα αντικείμενα και εμπόδια σε συνθήκες κυκλοφορίας, π.χ. λακκούβες, ακίνητα εμπόδια ή αντικείμενα που εμποδίζουν εντελώς ή κατά ένα μέρος τη διαδρομή.
 • Το Pilot Assist δεν "βλέπει" τους πεζούς, τα ζώα, κ.λπ.
 • Ο συνιστώμενος αριθμός εισερχόμενων πληροφοριών στο σύστημα διεύθυνσης περιορίζεται από την πίεση που ασκείται στο τιμόνι, που σημαίνει ότι το Pilot Assist δεν μπορεί πάντοτε να βοηθήσει τον οδηγό να διευθύνει το αυτοκίνητο και να το διατηρεί μέσα στη λωρίδα.
 • Στα αυτοκίνητα με Sensus Navigation*, η λειτουργία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα δεδομένα του χάρτη, που σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητά της μπορεί να κυμαίνεται.
 • Το Pilot Assist απενεργοποιείται αν το υδραυλικό τιμόνι μεταβλητής υποβοήθησης λειτουργεί με μειωμένη υποβοήθηση – π.χ. στη διάρκεια ψύξης λόγω υπερθέρμανσης.

 Προειδοποίηση

Το Pilot Assist πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν οι διαγραμμίσεις εκατέρωθεν της λωρίδας κυκλοφορίας είναι ευδιάκριτες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η χρήση του συστήματος ενέχει αυξημένο κίνδυνο το αυτοκίνητο να έρθει σε επαφή με τα γύρω εμπόδια που δεν μπορούν να ανιχνευτούν από το σύστημα.

 Προειδοποίηση

 • Αυτό το δεν αποτελεί σύστημα αποφυγής σύγκρουσης. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος και πρέπει να παρέμβει, αν το σύστημα δεν ανιχνεύσει προπορευόμενο όχημα.
 • Η λειτουργία δεν φρενάρει, αν μπροστά από το αυτοκίνητο υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα, ή μικρά οχήματα, όπως ποδήλατα και μοτοσικλέτες. Ούτε στην περίπτωση τρέιλερ χαμηλού ύψους ή επερχόμενα, βραδυκίνητα ή ακίνητα οχήματα και αντικείμενα.
 • Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σε περιπτώσεις όπως κίνηση στην πόλη, σε διασταυρώσεις, ολισθηρές επιφάνειες, με μεγάλες ποσότητες νερού ή λασπόχιονου στον δρόμο, σε έντονη βροχόπτωση/χιονόπτωση, κακή ορατότητα, ελικοειδείς ή ολισθηρούς δρόμους.

Ο οδηγός έχει πάντοτε την ευθύνη να διορθώνει ή να προσαρμόζει την παρέμβαση διεύθυνσης του Pilot Assist και μπορεί να στρίψει το τιμόνι προς τη θέση που θέλει.

Δρόμοι με μεγάλη κλίση ή/και μεγάλο φορτίο

Πρέπει να θυμάστε ότι το Pilot Assist προορίζεται ουσιαστικά για χρήση κατά την οδήγηση σε επίπεδο οδόστρωμα. Η λειτουργία μπορεί να δυσκολευτεί να διατηρήσει τη σωστή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα όταν οδηγείτε σε δρόμους με μεγάλη κατηφορική κλίση - σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και έτοιμοι να φρενάρετε.

Μη χρησιμοποιείτε το Pilot Assist αν το αυτοκίνητο φέρει βαρύ φορτίο ή είναι συνδεδεμένο με τρέιλερ.

 Σημείωση

Το Pilot Assist δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν υπάρχει τρέιλερ, βάση ποδηλάτων ή παρόμοιο αντικείμενο συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Πρόγραμμα οδήγησης μη διαθέσιμο

Το πρόγραμμα οδήγησης Off Road δεν μπορεί να επιλεγεί όταν το Pilot Assist είναι ενεργοποιημένο.

 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα κάμερας και ραντάρ του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Αυτή η λειτουργία διατίθεται είτε στον βασικό είστε στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την αγορά.