Εργαλειοθήκη

Εργαλεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά τη ρυμούλκηση, σε αλλαγές τροχών ή παρόμοιες εργασίες, μπορείτε να βρείτε στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.

P5-1917-Tools under load compartment floor
Όλα τα εργαλεία βρίσκονται στο πλαίσιο αφρώδους υλικού κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.
  1. P5-Icon red circle 1Γρύλος*
  2. P5-Icon red circle 2Εργαλείο για την αφαίρεση των πλαστικών ταπών από τα μπουλόνια των τροχών
  3. P5-Icon red circle 3Χωνί για την πλήρωση υγρών
  4. P5-Icon red circle 4Μπουλονόκλειδο* και κρίκος ρυμούλκησης

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει εφεδρικό τροχό*, συμπεριλαμβάνεται γρύλος και μπουλονόκλειδο.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.