Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Connected Safety

Για να μπορεί η λειτουργία Connected Safety να κοινοποιεί πληροφορίες για τις οδικές συνθήκες σε άλλα οχήματα, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αν δεν θέλετε να κοινοποιεί πληροφορίες.
P5-1617-Connected Safety symbol On/Off

Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από αυτό το κουμπί στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

  • Αναμμένη ένδειξη στο κουμπί – η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
  • Σβηστή ένδειξη στο κουμπί – η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Όταν ενεργοποιηθεί, ο οδηγός πρέπει να επιβεβαιώσει τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που εμφανίζονται στην οθόνη για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση στο διαδίκτυο1. Για παράδειγμα, όταν ο/η οδηγός πρέπει να αποδεχθεί την αποστολή δεδομένων από το αυτοκίνητο μέσω του κινητού του/της τηλεφώνου.

Αν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, το αυτοκίνητό σας θα εξακολουθεί να σας ενημερώνει, ως οδηγό, ότι έχει ανιχνεύσει ολισθηρότητα στο οδόστρωμα. Για να λειτουργεί πλήρως το Connected Safety, το αυτοκίνητό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

  1. 1 Τα δεδομένα μεταδίδονται (κυκλοφορία δεδομένων) όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να ενέχει κόστος.