Συμβουλές για τη χρήση του Apple® CarPlay®*

Ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση του CarPlay®1.
 • Ενημερώστε την iOS συσκευή σας με την πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS και βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές έχουν ενημερωθεί.
 • Σε περίπτωση προβλήματος με το CarPlay, αποσυνδέστε την iOS συσκευή από τη θύρα USB και επανασυνδέστε την. Διαφορετικά, δοκιμάστε να κλείσετε την εφαρμογή στη συσκευή που δεν λειτουργεί και στη συνέχεια επανεκκινήστε την εφαρμογή ή επιχειρήστε να κλείσετε όλες τις εφαρμογές και να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας.
 • Αν οι εφαρμογές δεν εμφανίζονται κατά την εκκίνηση του CarPlay (μαύρη οθόνη), δοκιμάστε να ελαχιστοποιήσετε και να αναπτύξετε το τετραγωνίδιο για το CarPlay.
 • Η χρήση εφαρμογών μη συμβατών με το CarPlay μπορεί ορισμένες φορές να σημαίνει ότι η σύνδεση ανάμεσα στην iOS συσκευή και το αυτοκίνητο έχει διακοπεί. Πληροφορίες για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές και τα συμβατά τηλεφώνου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Apple. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση για το CarPlay στο App Store, για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με εφαρμογές που είναι συμβατές με το CarPlay στην αγορά σας.
 • Χρησιμοποιώντας το Siri, μπορείτε να γράψετε/υπαγορεύσετε μηνύματα και να επιλέξετε εκφώνηση μηνυμάτων. Η εκφώνηση και η υπαγόρευση των μηνυμάτων γίνεται στη γλώσσα που έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις για το Siri. Όταν γράφετε/υπαγορεύετε ένα μήνυμα, το κείμενο δεν εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη, μόνο στην iOS συσκευή σας. Όταν χρησιμοποιείτε το Siri, λάβετε υπόψη σας ότι χρησιμοποιούνται τα μικρόφωνα του τηλεφώνου, που σημαίνει ότι η ποιότητα εξαρτάται από τη θέση του τηλεφώνου.
 • Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται όταν χρησιμοποιήσετε το CarPlay. Επαναφέρετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσα στο αυτοκίνητο, ενεργοποιώντας την κοινή χρήση του διαδικτύου μέσω του Wi-Fi hotspot από τη συσκευή.
 • Ορισμένες από τις λειτουργίες CarPlay (όπως φωνητική κλήση και μηνύματα) συνεπάγονται ότι οι λειτουργίες του αυτοκινήτου τερματίζονται και αντί αυτών εμφανίζεται αυτόματα το CarPlay. Αν αυτή η συμπεριφορά δεν είναι επιθυμητή, αποεπιλέξτε την οθόνη της αντίστοιχης λειτουργίας στο CarPlay από τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για γνωστοποιήσεις.
 • Το CarPlay λειτουργεί μόνο με το iPhone2.

 Σημείωση

Η διαθεσιμότητα και η λειτουργικότητα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.
 3. 2 Τα Apple, CarPlay και iPhone είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Apple Inc.