Προφίλ οδηγού

Πολλές από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στο αυτοκίνητο μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές προτιμήσεις του οδηγού και στη συνέχεια να αποθηκευτούν σε ένα ή περισσότερα προφίλ.

Οι προσωπικές ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα στο ενεργό προφίλ οδηγού. Κάθε τηλεχειριστήριο-κλειδί, εκτός από το Care Key, μπορεί να συνδεθεί σε ένα προσωπικό προφίλ οδηγού. Όταν χρησιμοποιείται το συνδεδεμένο κλειδί, το αυτοκίνητο προσαρμόζεται στις ρυθμίσεις αυτού του συγκεκριμένου προφίλ οδηγού. Το Care Key συνδέεται πάντα με το πιο πρόσφατο προφίλ καθώς και με το σύνολο περιορισμών ταχύτητας. Αυτό το προφίλ δεν μπορεί να προστατευτεί ως προσωπικό.

Ποιες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στα προφίλ του οδηγού;

Πολλές από τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο αυτοκίνητο αποθηκεύονται αυτόματα στο ενεργό προφίλ του οδηγού, αν το προφίλ δεν είναι κλειδωμένο. Στο αυτοκίνητο, οι ρυθμίσεις που ορίζονται είναι είτε προσωπικές είτε καθολικές. Μόνο προσωπικές ρυθμίσεις αποθηκεύονται στα προφίλ του οδηγού.

Οι ρυθμίσεις που μπορούν να αποθηκευτούν στο προφίλ του οδηγού αφορούν, μεταξύ άλλων, στις οθόνες, τους καθρέπτες, τα μπροστινά καθίσματα, το σύστημα πλοήγησης*, το ηχοσύστημα πολυμέσων, τη γλώσσα και τον φωνητικό χειρισμό.

Ορισμένες ρυθμίσεις, οι επονομαζόμενες καθολικές ρυθμίσεις, μπορούν να τροποποιηθούν αλλά δεν αποθηκεύονται σε ένα συγκεκριμένο προφίλ οδηγού. Οι αλλαγές στις καθολικές ρυθμίσεις επηρεάζουν όλα τα προφίλ.

Καθολικές ρυθμίσεις

Οι καθολικές ρυθμίσεις δεν αλλάζουν κατά την εναλλαγή μεταξύ των προφίλ οδηγού. Παραμένουν οι ίδιες ανεξάρτητα ποιο προφίλ οδηγού είναι ενεργό.

Οι ρυθμίσεις διάταξης πληκτρολογίου είναι παράδειγμα καθολικών ρυθμίσεων. Αν χρησιμοποιηθεί ένα προφίλ οδηγού X για την προσθήκη πρόσθετων γλωσσών στο πληκτρολόγιο, οι γλώσσες παραμένουν διαθέσιμες ακόμη κι αν χρησιμοποιηθεί το προφίλ οδηγού Y. Οι ρυθμίσεις διάταξης πληκτρολογίου δεν αποθηκεύονται σε ένα συγκεκριμένο προφίλ οδηγού - οι ρυθμίσεις είναι καθολικές.

Προσωπικές ρυθµίσεις

Αν χρησιμοποιήθηκε ένα προφίλ οδηγού X π.χ. για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της κεντρικής οθόνης, το προφίλ οδηγού Y δεν επηρεάζεται από αυτή τη ρύθμιση. Έχει αποθηκευτεί στο προφίλ οδηγού X - η ρύθμιση φωτεινότητας είναι προσωπική ρύθμιση.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.