Εμβέλεια τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριο-κλειδί σωστά, πρέπει να βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη απόσταση από το αυτοκίνητο.

Για χειροκίνητη χρήση

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού π.χ. για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα, που ενεργοποιούνται πατώντας P5-1507 Remote key icon for lock/global close ή P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking, έχουν εμβέλεια περίπου 20 μέτρων (65 πόδια) από το αυτοκίνητο.

Εάν το αυτοκίνητο δεν επιβεβαιώσει το πάτημα του κουμπιού με σχετική ένδειξη - πλησιάστε πιο κοντά και προσπαθήστε ξανά.

Για χρήση keyless*

P6-1746-XC40-Remote key range

Για τη χρήση χωρίς κλειδί (keyless), το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή το κλειδί χωρίς κουμπιά (Key Tag) πρέπει να βρίσκεται σε μια ημικυκλική περιοχή ακτίνας 1,5 μέτρου (5 πόδια) περίπου και από τις δύο επιμήκεις πλευρές του αυτοκινήτου και 1 μέτρου (3 πόδια) περίπου από την πόρτα του χώρου αποσκευών.

 Σημείωση

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού μπορεί να επηρεαστούν από ραδιοκύματα στον περιβάλλοντα χώρο, από τα κτίρια, από τη μορφολογία του εδάφους, κ.λπ. Μπορείτε να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο ανά πάσα στιγμή με το αποσπώμενο κλειδί.

Αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

Αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα προειδοποίησης Κλειδ αυτοκ δεν βρέθ Αφαιρέθηκε από το αυτοκίνητο και ακούγεται μια ηχητική υπενθύμιση όταν κλείσει η τελευταία πόρτα.

Το μήνυμα σβήνει όταν το κλειδί επιστρέψει στο αυτοκίνητο, και στη συνέχεια πατηθεί το κουμπί O στο δεξί πλαίσιο χειριστηρίων ή όταν κλείσει η τελευταία πόρτα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.